נאמני תורה ועבודה בעתירה לבג”צ: מיהו “תלמיד חכם מובהק”?

 

 

 

 8/11/2012 מורשת
עשרות רבנים קיבלו בשנים האחרונות כושר לרבנות על בסיס ההגדרה “תלמיד חכם מובהק”, המאפשר להם לשמש כרבני יישובים וערים מבלי שנדרשו, כמקובל, לעמוד במבחני הרבנות הראשית לישראל. כעת, תנועת ‘נאמני תורה ועבודה’ באמצעות עו”ד אביעד הכהן, עתרה לבג”ץ בטענה כי מדובר בפרצה אשר באמצעותה מסמיכה מועצת הרבנות הראשית את מקרוביה. 
התנועה מבקשת להפסיק נוהל זה או לחילופין לקבוע קריטריונים ברורים להגדרת “תלמיד חכם מובהק”. עד אז, מבקשת התנועה, להוציא צו ביניים כנגד אפשרותם להתמודד לתפקידי רבני ישובים וערים.
על פי הקריטריונים שנקבעו בחוק ומופיעים באתר הרבנות הראשית לישראל, על מועמדים לרבנות למלא טפסי הרשמה במחלקה בחינות, לשלם אגרת בחינה, להציג מסמכים המעידים על לימודים בישיבה או בכולל במשך שש שנים לאחר גיל שמונה עשרה ולהציג המלצה מראש ישיבה או כולל. בנוסף, לצורך קבלת תעודת הסמכה לכהונת רב שכונה על המועמדים לעמוד בהצלחה בבחינות בנושאים הלכות שבת, חופה וקידושין, הלכות נידה ומקוואות וכדו’. באם מדובר בקבלת תעודת כושר לרב עיר יש לעמוד בהצלחה גם בשש בחינות נוספות.
מסלול נוסף המוגדר כחריג שבאמצעותו הוסמכו עשרות רבנים בשנים האחרונות ניתן על ידי ‘מועצת הרבנות הראשית’. על פי התקנות, באם המועצה תשתכנע שמועמד מסוים הוא ‘תלמיד חכם מובהק, הבקי, בין השאר, בכל פרטי ההלכות הנוגעות למילוי תפקיד רב עיר’, הרי שלמועצה יחד עם הרבנים הראשיים לישראל אפשרות להעניק לו את הפטור מהמבחנים ובכך למעשה להסמיך אותו לכהן כרב.

   
אולם מסתבר, כי ‘המסלול החריג’ שבבסיסו נועד להכשיר בודדים המוכרים כתלמידי חכמים מובהקים (כדוגמת מינוי שופט עליון תחת קטגוריית “משפטן מובהק” – דבר שנעשה במקרה אחד בלבד) הפך לנורמה בשנים האחרונות, תוך שהוא מהווה פתח נרחב לאפליה ולאי שוויון בין המועמדים השונים.
בתנועת נאמני תורה ועבודה מאמינים כי העתירה לבג”ץ, הדורשת לקבוע קריטריונים אחידים ושוויוניים ‘למסלול החריג’, תביא לשינוי שימנע אי שוויון, שקיפות ובעיקר חשש ממשי מקיומם של שיקולים זרים ופסולים בהסמכת רבנים במסלול החריג.
בעתירה מציינת התנועה כי גם ברבנות הראשית היו מי שחשו שנעשה שימוש פסול במסלול החריג. כך במכתב שכתב ראש מחלקת הבחינות ברבנות הראשית בו הוא מוחה בפני הרבנים הראשיים על המצב שנוצר, ‘זה מכבר הנני מתריע בפני כבוד הרבנים הראשיים לישראל על מתן תעודות ‘כושר’ למי שלא עבר בחינות כלל ואף לא קיים לגביו תיק במחלקת הבחינות. המדובר בכושרים לכהן כרב מושב, רב שכונה, רב אזורי… בכל הכבוד ולעניות דעתי, התרעתי בעבר, ואני שב ומתריע עתה, כי אין הדבר מתיישב עם הוראות נוהל מתן תעודות בנושאי רבנות משנת תשנ”ו, אשר נתקבלו על ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל כתקנות מחייבות. לעניות דעתי, יש להקפיד על הוראות הנוהל הנ”ל לבל נהיה ללעג ולקלס בעיני הציבור… כל עוד לא שונה הנוהל, הריהו מחייב ויש להקפיא ולברר את כל התעודות שניתנו ללא בחינות, בניגוד לנוהל“.
בעתירה שהוגשה על ידי עו”ד הרב אביעד הכהן, ביקשה תנועת נאמני תורה ועבודה להוציא צו ביניים כלפי המתמודדים שהוסמכו במסלול הקצר עד לבירור הסוגיה בבג”צ.
בתנועה מאמינים כי אם העתירה תתקבל במלואה תחוייב הרבנות הראשית לפרסם את שמות הרבנים שאושרו במסלול החריג. דבר שיוסיף שקיפות ואף יביא לחיזוק אמון הציבור במוסד הרבנות הראשית לישראל.
http://www.moreshet.co.il/web/news/news1.asp?x=57680&kategory=1100