'נאמני תורה ועבודה': "דרעי מוביל מהלך בניגוד לעמדת גדולי התורה"

 
על רקע הדיווחים האחרונים לפיהם יו"ר מפלגת ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, מתכנן להעביר את בתי הדין הרבניים ממשרד המשפטים למשרד הדתות, גורמים בצנועת 'נאמני תורה ועבודה' מזהירים ממהלך שכזה ואף מאשימים את דרעי בפגיעה "בשקופים ובשקופות", כהגדרתם, בשביל רווח פוליטי.

עוד מבהירים הגורמים בתנועה כי העברת בתי הדין למשרד הדתות תפגע עוד יותר בתפקודם ובכלל אזרחי המדינה הנזקקים לשירותיהם, ובעיקר במסורבות גט ובעגונות.

בתנועה מבקשים להזכיר את העובדה כי "העברת בתי הדין הרבניים למשרד המשפטים זכתה לתמיכתו של הרב יוסף שלום אלישיב ז"ל, וייבדלו לחיים נשיא בית הדין הרבני הרב בקשי-דורון, ומי שהיה מנכ"ל בתי הדין סגן השר הרב אלי בן דהאן".

הגורמים בתנועה ממשיכים וטוענים כי "חבל שבתמורה לרווחים פוליטיים מנסה אריה דרעי לפגוע באנשים השקופים ובעיקר בנשים השקופות הנזקקות לעזרת בתי הדין הרבניים. בכך גם מוביל מהלך המנוגד לעמדתם של גדולי התורה בדור הקודם ובדורנו אנו".

כתוב ע"י גיא עזרא
הכתבה המקורית מופיעה באתר סרוגים