נאמני תורה ועבודה: דרעי מנסה להשתלט על מינויי רבני המועצות

 

שר הפנים, אריה דרעי, מבקש מועדת הפנים של הכנסת לאשר שינוי בדרך המינוי של רבני המועצות המקומיות והאיזוריות. דרעי מבקש למנות ועדות איתור שבהן רוב לנציגי הרבנות ומשרד הדתות. בתנועת נאמני תורה ועבודה, האגף הליברלי בציונות הדתית, טוענים כי השינוי נועד לאפשר לש"ס שליטה מלאה במינויים.
מלשכת השר דרעי נמסר כי בועדות יהיו נציגים מקצועיים הפועלים משיקולים ענייניים לשפר את שירותי הדת בישראל.

פורסם ברשת ב' בתכנית הכל דיבורים ובאתר רשת ב' ב-21.09.16.