נאמני תורה ועבודה: לקצוב מינוי רבנים בזמן

 

 

 "רק מינוי רבנים לתקופת כהונה קצובה של מספר שנים יביא את השינוי המיוחל", אומרים בתנועת 'נאמני תורה ועבודה'.

שלמה פיוטרקובסקי,

ב' באלול תשע"ד, 

בתנועת נאמני תורה ועבודה מברכים היום (חמישי) את סגן שר הדתות על נכונותו למנות רבני יישובים ורבנים אזוריים בהליך דמוקרטי מלא.

בתנועה מציינים, כי הדבר נעשה לפנייתה לסגן השר בן דהן לקבל את המודל של רבנות ישראלית-דמוקרטית שבבסיסו המטרה כי כל הליך בחירות לרבנות יתבצע באמצעות הליך דמוקרטי מלא.

"התנועה רואה בנכונותו של המשרד לשירותי דת למנות רבנים באופן דמוקרטי, צעד ראשון לקראת מימוש הרפורמה של רבנות ישראלית-דמוקרטית במסגרתה רבנים בכל הרמות ייבחרו על ידי קהילתם ולא על ידי גוף בוחר פוליטי ומוטה", נאמר בהודעת התנועה.

עם זאת, בתנועה קוראים לסגן השר לעצור את תהליך המינוי, מאחר שגם רבני היישובים שמונו ושצפויים להתמנות בזמן הקרוב ימונו שוב 'לכל החיים'.

"התנועה סבורה שיש לקצוב את כהונתם של רבני הישובים המתמנים תקופה קצובה שלא תעלה על שנים ספורות. מינוי רבנים 'לכל החיים' לא סביר, לא הגיוני ולא מתאים למציאות הנוהגת בישראל במאה ה-21. מינוי רבנים לכל החיים מביא בנוסף, לצערנו, לניוון של מערך הרבנות שכן רבנים רבים משרתים בקדש עשרות רבות של שנים בלא שתתקיים התאמה או זיקה בין הרבנים לקהילה", טוענים בתנועה.

"רק מינוי רבנים לתקופת כהונה קצובה של מספר שנים יביא את השינוי המיוחל ויהפוך את הרבנים, שייבחרו בבחירות דמוקרטיות, לרלבנטיים באופן קבוע לקהילתם", קובעים בתנועה.

לדבריהם, "תנועת נאמני תורה ועבודה דורשת מסגן שר הדתות לעצור לאלתר את מינוי רבני הישובים ולקבוע כי מעתה והלאה המינוי יהיה לתקופה קצובה בזמן. כמו כן דורשת התנועה מסגן השר לשירותי דת כי תיקצב כהונתם של רבנים שכבר מונו במסגרת הליך זה". 

 

לכתבה המקורית בערוץ 7