נאמני תורה ועבודה: לשנות הסטטוס-קוו בעקבות הבחירות

 

 

 

בתנועה גיבשו מצע קואליציוני עם המפלגות הגדולות, בתקווה ליישם שינויים מרחיקי לכת להסדר חדש ביחסי דת ומדינה בישראל. בין השינויים: מינוי נשים לוועדה למינוי דיינים ושינויים במערך הגיור.

י"ז שבט תשע"ג, 28/01/2013

לאחר הבחירות לכנסת ה-19 ולקראת פתיחת המו“מ הקואליציוני בין המפלגות, מציעה תנועת ”נאמני תורה ועבודה“ שינויים משמעותיים בסטטוס-קוו בישראל, זאת על מנת להביא להסדר חדש ביחסי דת ומדינה. בחודשים האחרונים נפגשו גורמים בתנועה עם מנהיגי המפלגות הגדולות בישראל, על מנת לקבל את ההסכם שהוצע על ידה. בין היתר נפגשו בתנועה עם נציגי ”הליכוד“, ”יש עתיד“ ו“הבית היהודי“ – שהביעו נכונות לקבל את ההסכם או חלקים ממנו.

”תוצאות הבחירות יצרו הזדמנות חשובה לפתוח לדיון מחודש של יחסי דת ומדינה בישראל. אנו מקווים שהמפלגות השונות יעמדו בהבטחותיהן ולא יזנחו נושאים חשובים כמו נישואין, כשרות, קבורה ועוד ויעסקו במקום זה רק בהרצת הרב המועדף לרבנות הראשית“, אומרים היום ב“נאמני תורה ועבודה“.

בתנועה טוענים כי ”ההזדמנות שנוצרה מאפשרת ומחייבת את פתיחת הסטטוס קוו מחדש ושינוי כל המנגנון לדת ומדינה בישראל, לטובת כל העם. החיבור של הדת עם הפוליטיקה יוצר קשר לא תקין וגורם להחלטות להתקבל ממניעים שגויים ולא תמיד טובת הציבור לנגד עיניהם“. עוד מדגישים בתנועה כי ”רק אם נפריד את הדת מהפוליטיקה נוכל לתקן את המנגנון ולשפר את שירותי הדת והמוסד הרבני בישראל“.

על פי ההסכם שהציגו ב“נאמני תורה ועבודה“, תיושם רפורמה בבתי הדין רבניים, במסגרתם ייבחרו רק דיינים שיש להם השכלה כללית מינימלית. בתנועה מציעים כי לוועדה למינוי דיינים ימונו גם נשים ובהם שרה, שתי חברות כנסת ושתי טוענות רבניות אשר ייבחרו בידי לשכת עורכי הדין. 

ביחס לנושא הרישום לנישואין מציעים בתנועה לפתוח את אזורי הרישום לנישואין ולגבש חקיקה חדשה בנושא, בנוסח אמנת גביזון-מדן. ”גיבוש החקיקה ייעשה בידי פרופ' רות גביזון, הרב שלמה דייכובסקי (מנכ"ל בתי הדין הרבניים) והרב יעקב מדן. במקרה של חילוקי דעות תכריע הוועדה“, כך על פי ההסכם. בתחום הגיור מציעים בתנועה לאפשר לכל שלושה רבני רשות מקומית לחתום על תעודת גיור ולאפשר לגר, ככל יהודי, להרשם לנישואין בכל עיר שיבחר. 

חלק משמעותי בהסכם מתייחס גם לבחירתם של הרבנים הראשיים לישראל, כשבתנועה מציעים לערוך בחירות על פי רוב, בדומה לבחירת נשיא המדינה. על פי ההסכם, הממשלה תאשר מינוי 10 רבנים ו-10 אנשי ציבור לגוף הבוחר, כש-5 חברי הכנסת בגוף הבוחר יהיו מחמשת הסיעות הגדולות בכנסת, זאת נוסף על עשרה אנשי ציבור וחמש נציגות. עוד מציעים בתנועה להקפיא את מינוי הרבנים עד להחלטה בנושא ולהחיל פיילוט של מינוי רבנים במסגרת ”המודל הקהילתי“ שמציעים ב“נאמני תורה ועבודה“, במסגרתו ימונו רבני קהילות בהסכם עם הקהילות ובמימון הקהילות בישראל.

 

http://www.kipa.co.il/now/50742.html