נאמני תורה ועבודה: מצפים מצה"ל להפעיל שיקול דעת רחב

 

 


 


 


 


http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/339243 


8.9.2011


 תגובת 'נאמני תורה ועבודה' הגיבו הערב על הדחת הצוערים שסירבו לשמוע שירת נשים, "כשם שאנו מצפים מחיילים דתיים לנהוג באחריות במקום בו יש סימוכים הלכתיים, ולא לצאת במפגין מטקסים ממלכתיים, בהם נשמעת שירת נשים, כך קל וחומר שאנו מצפים מהמערכת הצבאית להפעיל שיקול דעת רחב".


"בצבא מודעים לכך שלחלק מהחיילים הדתיים יש בעיה עם שירת  נשים ואי מתן גמישות נקודתית בערב מורשת או תרבות, מכניסה אותם ואת הצבא לפינות מיותרות אשר עלולות להוביל לניכור ולהדרה אותם חשוב למנוע מכל הצדדים".