נאמני תורה ועבודה: משרד החינוך מקל על בתי ספר פרטיים שמנציחים את הפערים

 


התנועה גם יוזמת עצומה להעדפת החינוך הממלכתי-דתי, עליה חתמו כבר רבנים מובילים בציונות הדתית

בעקבות הביקורת, שנמתחה בדו"ח מבקר המדינה, שהתפרסם בשבוע שעבר, על הטיפול במוסדות חינוך המוגדרים כמוכש"ר (מוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי), יוצאת תנועת נאמני תורה ועבודה בקריאה ליישם את מסקנות מבקר המדינה ולאכוף את הכללים בעניין מספר התלמידים בכל מוסד – כדי שלא להנציח את הפערים בעיקר בחינוך הממלכתי-דתי.

 

בהתייחסו לליקויים הקיימים במוסדות החינוך הממלכתיים, כותב המבקר: "על המשרד לאכוף את הכללים שהוא קבע בעניין מספר התלמידים המזערי במוסד חינוך באופן אחיד ושיטתי; עליו לבחון את האפשרויות העומדות בפניו ליישום מדיניותו, הבאה להגביל את פתיחתם של מוסדות חינוך שמספר התלמידים הקטן הלומדים בהם אינו מצדיק את קיומם, מבחינה כלכלית ופדגוגית, ובין השאר לשקול, במידת הצורך, ליזום שינויי חקיקה מתאימים; עליו לרכז מידע על המוסדות הקיימים כדי שיהיה אפשר לבחון את הצורך במוסד חדש גם לפי מצאי המוסדות".
על פי הנתונים שבדו"ח המבקר, בשנת הלימודים התשס"ח (2007-2008),יש במערכת החינוך כ-5,100 מוסדות חינוך מהסוג המדובר, לרבות גני ילדים, ולומדים בהם כ-668,000 ילדים, מהם כ-111,000 בגני ילדים; כ-195,000 בבתי ספר יסודיים; כ-354,000 בבתי ספר על-יסודיים; וכ-8,000 במוסדות לחינוך מיוחד. רוב מוסדות החינוך המוכש"ר הם בתי ספר על-יסודיים, מוסדות חינוך במגזר החרדי ומוסדות חינוך במגזר הלא-יהודי.
לדברי שמואל שטח, מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה, משרד החינוך מחייב סגירתם של בתי ספר ממלכתיים שמספר תלמידיהם קטן ובו זמנית מאפשר המשרד פתיחתם של מוסדות חינוך פרטיים, שמספר התלמידים קטן משמעותית מבתי הספר שנסגרים. "במצב שנוצר, קל יותר לפתוח בית ספר פרטי מאשר לחזק בית ספר ממלכתי שכבר קיים", מסביר שטח, "לא אחת נוצר מצב, שקיים בית ספר ממלכתי ובאה עמותה או קבוצת הורים ופותחת בית ספר פרטי, שמרוקן את הממ"ד הקיים מתלמידיו. בסופו של דבר, הממ"ד ייסגר ובית הספר הפרטי, שזכאי לתנאי קיום משופרים יותר, יתקיים על הריסותיו. למעשה, המבקר מותח ביקורת על משרד החינוך, על שהוא מאפשר את פריחתם של מוסדות חינוך מוכש"ר על הריסותיהם של הממלכתיים". עוד מוסר שטח, כי בימים אלו ממש מכינים בתנועה יחד עם רבנים מראשי הציונות הדתית, מסמך הקורא לציבור להחזיר את ילדיו למוסדות החינוך הממלכתיים.
החלטה ברוח דומה, התקבלה בוועידת בני עקיבא, אשר יצאה כנגד מוסדות שבהם יש שיטת קבלה שמונעת מילדים או נוער ללמוד בהם. בהחלטה שהתקבלה בוועידת התנועה יצאה קריאה ברורה לכל ההורים אנשי החינוך ובוגרי התנועה ללמוד ולפעול לחיזוק בתי הספר היסודיים והעל יסודיים המוכנים לקבל את כל ילדי ישראל כשווים מעמדית וכלכלית כדי לאפשר הזדמנות חינוכית שווה לכולם. החלטה זו מאד מחזקת את הממדי"ם ומעודדת את בתי הספר הפרטיים לפתח יתר חשיבה של שירות הציבור הרחב ולא מסגרות הומוגניות אליטיסטיות.
במקביל יזמה התנועה עצומה עליה כבר חתמו רבנים מובילים בציונות הדתית הקוראת להעדיף את החינוך הממלכתי-דתי, על פני בתי הספר הפרטיים. "אנו, אנשים ונשים מכל זרמי הציבור הדתי, מאמינים כי החינוך הדתי צריך להיות משותף לכולם וכי ניתן מתוך עוצמה ומתוך מחויבות דתית ומצוינות תורנית לחנך את ילדי ישראל לחיי תורה ומצוות. דבר זה יתאפשר במיוחד במקום בו שומרים על אהבת ישראל ואחדותו…לפיכך אנו קוראים לציבור הדתי כולו לגלות אחריות ולשלוח את בניו ובנותיו למערכת החינוך הממלכתית-דתית. אנו קוראים לרשויות המופקדות על תקציבי המדינה לחזק את החינוך הממלכתי הדתי ע"מ שיוכל לעמוד במשימותיו הרבות והחשובות", נכתב בעצומה עליה חתמו בין היתר הרב צפניה דרורי, הרב שי פירון, פרופ` אביגדור שנאן וד"ר אמנון שפירא.