"נאמני תורה ועבודה" נגד השתמטות החרדים

 

http://www.iba.org.il/bet/?entity=686263&type=1

 

31.10.10  "מעולם", אומרים בתנועה,"התפרנסו כל חכמי ישראל מיגיע כפיהם"

תנועת "נאמני תורה ועבודה" אומרת כי ביהדות אין שום בסיס לדרישה לממן בהיקף נרחב אברכים. מנכ"ל התנועה הציונית דתית, שמואל שטח, כתב לחברי ועדת הכספים כי במשך אלפי שנים התפרנסו כל חכמי ישראל מיגיע כפיהם וכי התופעה שבה עשרות אלפי אנשים אינם מתפרנסים בכוחות עצמם היא תופעה שאין לה אח ורע בהיסטוריה היהודית. גם בחברה החרדית בחוץ לארץ אין שום זכר לדבר, כתב שטח. יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה, דחה מכל וכל את הטענות ואמר כי הן אינן נכונות הן מבחינה היסטורית, והן מבחינה הלכתית.