נאמני תורה ועבודה נגד חסידי סלונים: יציבו משמרת מחאה

 

 
תנועת נאמני תורה ועבודה יציבו היום (א') משמרת מחאה מול בית המשפט העליון נגד חסידי סלונים מעמנואל. "על רקע ימי בין המצרים הקרבים ובאים, נזכיר לכולם על מה חרב מקדשנו. חסידי סלונים גורמים לחילול שם שמיים"
 
27.06.10 

תנועת נאמני תורה ועבודה נגד חסידי סלונים מפרשת עמנואל. היום (יום א') יציבו אנשי התנועה משמרת מחאה מול שערי בית המשפט העליון כנגד חסידי סלונים.

"כתנועה דתית החרדה לדמותה של תורת ישראל, אנו מבקשים להעמיד במקום משמרת מחאה, שתמחה כנגד חילול השם הנורא שגורמים חסידי סלונים ותומכיהם.", נאמר בהודעה שפורסמה על ידי אנשי התנועה.

עוד נטען במכתב כי החינוך החרדי הוא אליטיסטי ומפלה בין אדם לאדם. "נבקש להזכיר לציבור הישראלי כי אפליה היא שנאת חינם וכי גזענות (קרי- קביעת "מכסות" לבני עדות המזרח, במוסדות החינוך) עומדת בניגוד לתורה, למסורת היהודית ולמוסר. עניין שהות האימהות בכלא, התמונות הלא נעימות והפגנת הענק שנראו בימים האחרונים עלולים לטשטש את עומק המחלוקת שבין קבוצות אחראיות בציבור החרדי לבין קבוצות חרדיות גדולות אשר אינן מכירות כלל וכלל במונח "צורכי ציבור" על השלכותיו.

"תנועת נאמני תורה ועבודה מבקשת לחזק את כל אלו המנסים לפעול כנגד האפליה והאליטיזם החינוכי ולהזכיר לציבור שלא יתבלבל בין אלו שמנסים להגיע לפשרה לבין הורי המגמה החסידית שמנעו זאת במשך שנים והובילו עצמם במודע ובכוונה למצב לא נעים זה."

אנשי התנועה טענו כי מותר לחלוק על בית המשפט העליון אך לבטל את החלטות בג"ץ יגדעו את הענף עליו יושבת החברה הישראלית. "מותר לחלוק על טקטיקה זו אחרת של מערכת בתי המשפט אולם לא ניתן לערער על תפקידה וחשיבותה. בימים אלו חובה עלינו להיזהר במוראה של מלכות שאלמלא היא, איש את רעהו חיים בלעו."

במשמרת המחאה יקיימו אנשי תנועת נאמני תורה ועבודה מייצג קטן, בו יתחפשו כמה מהם ל"קנאי תקופת החורבן". ה"קנאים" ישאו שלטי תמיכה בחסידי סלונים. מטרת המייצג לטענת נאמני תורה ועבודה להזכיר לכולם כי "על רקע ימי בין המצרים הקרבים ובאים, נזכיר לכולם על מה חרב מקדשנו."