נאמני תורה ועבודה: על שר המשפטים להדיח את הרב שרמן

 


תנועת נאמני תורה ועבודה קוראת לשר המשפטים הפרופ' דניאל פרידמן ליישם לאלתר את המלצתה של השופטת טובה שטרסברג כהן ולהדיח את הרב אברהם שרמן מכהונתו כדיין בבית הדין הרבני הגדול.

השופטת שטרסברג כהן, נציבת קבילות השופטים, קבעה כי פסק דינו של הרב שרמן לפסילת גיוריו של הרב דרוקמן אינו חוקי והיתבטאויותיו אינן הולמות דיין, והיא ממליצה לוועדת המינוים לדיינים להדיחו מתפקידו כדיין.