נאמני תורה ועבודה: פסיקת הרב ליאור – החמרה מיותרת של המצב

 

 

 http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/341328 

 27.9.2011

בתנועת נאמני תורה ועבודה יוצאים נגד פסיקת הרב ליאור, לפיה יש לסרב לפקודה הקשורה לשמיעת שירת נשים, "לסוגיית שירת נשים בצה"ל, השלכות ציבוריות רחבות ומשמעותיות, המשפיעות על שמירת אחדות השורות בקרב הצבא, ועל המאמצים לשילוב הציבור החרדי בצה"ל".

בתנועה מציינים, כי "השלכות אלה מחייבות את ההנהגה להימנע מהחלטות שעלולות להוביל להדרדרות המצב. פתרון הבעיה יבוא דווקא מנתינת שיקול דעת לשטח ובחינוך כלל ארצי לשמירה על כבוד הדדי. חינוך שכזה היה מונע מחיילים לעזוב טקסים ממלכתיים שלא היה בהם שמץ של פריצות, ומאידך, היה גם מאפשר נתינת מרחב למי שבכל זאת רוצים להחמיר".

"הצמדת הכותרת פקודה בלתי חוקית בעליל למצב בו יש שירת נשים ללא פריצות, הינה מיותרת ובלתי אחראית שעלולה להוביל להחמרה נוספת של המצב, שמלכתחילה היה ראוי להימנע מהגעה אליו", קובעים בתנועה.