חייבים לשמור על החינוך!

נאמני תורה ועבודה אזוריים

תנועת "נאמני תורה ועבודה" רואה בעצמה שותפה למפעלי החינוך הגדולים של הציבור הדתי . עם זאת, אנו מביטים בדאגה על תופעות של הסתגרות, אליטיזם ואי קבלת תלמידים על רקע סוציו-אקונומי. נוסף לכך, בתי ספר, סניפי תנועות נוער, ישיבות ועוד גופים עוברים לקו הלכתי נוקשה ומחמיר המרוחק מערכי תורה ועבודה ורוח ההלכה כפי שאנו תופסים אותה, ומנוכר להם.

   הסיבה המרכזית להתפשטות התופעה היא שציבורנו, למרות היותו רוב בערים, אינו מתגייס ופועל מספיק למען השגת מטרותיו. מרבית ראשי החינוך הדתי מבינים היטב את השלכות התהליך, אך הם יפעלו בעיקר לפי דרישת ההורים והציבור. ידוע כי במקרים רבים מספיק שהורה אחד או שניים יפנו אל מפקח בית הספר או אל רכז המחוז כדי לעצור את התהליך.  לשם כך מרחיבה תנועת "נאמני תורה ועבודה" את פורום "נציגי הנאמנים לחינוך ברוח תורה ועבודה". לכל עיר ואזור יהיה נציג שייצג את התנועה בעניין חינוכי העומד על סדר היום בעירו או באזורו. לעזרתו יועמדו צוות החינוך של התנועה ומתנדביה בתחומי המינהל החינוכי, התקציב, המשפט והתקשורת.

 בשנה האחרונה הצטרפו אנשים ונשים מעשרות מקומות בארץ. בכמה מן המקרים, בעקבות הקשר שנוצר נפתרה הבעיה.

 אנו פונים לכל אחד לקחת אחריות, להתנדב ולהיות נציג אזורו! 

לפרטים: neemaney@toravoda.org.il 

 

 

 

 השפעת השלטון המקומי 

רגע לפני המירוץ לבחירות המוניציפליות, תנועת "נאמני תורה ועבודה" קוראת לך לדאוג להעמדתם של מועמדים בקהילתך שיפעלו למען:

  1.  1.חיזוק החינוך הממלכתי-הדתי מול החינוך שמתנהג כפרטי – דאגה לשכבות החלשות ומניעת סינון (ישיר או עקיף) שאינו הגון
  2. 2. חיזוק מסגרות החינוך השונות ברוח ערכי תורה ועבודה  
  3. 3.התוויית שירותי הדת לאור מסקנות ועדת התנועה, הכוללות העברת סמכויות לקהילות ולגורמים המקומיים
  4. 4.בניית מערכת יחסי דתיים-חילונים ברוח האמנוֹת לשיתופי פעולה וכבוד הדדי

 לפרטים: neemaney@toravoda.org.il