רבניות ורבניות על הנושא- תקציר

רב העיר עפולה ומ”מ רב העיר רמת גן:

מחקרים/ ניירות עמדה בנושא:

להצטרפות לקמפיין הנישואין

דעות רבנים בנוגע לנישואים אזרחיים

הרב בקשי דורון

מתוך: תחומין כ”ה (תשס”ה), בהוצאת מכון צומת.

הרב יהודה עמיטל

הצילום לקוח מהספרון “קול יהודה” בעריכת אביעד הכהן

הרב יובל שרלו

ברית הזוגיות זה טוב ורע?

הרב יובל שרלו מסביר מהי ברית הזוגיות, מהן העמדות ההלכתיות בנושא ומהי עמדתו האישית

“…באופן אישי, אני תומך מלכתחילה ולא רק כאמצעי כניעה במציאת הסכמת ביניים, שתותיר את מסלול הנישואין כדת משה וישראל כדרך העיקרית והבסיסית, אך תפתור את בעיית הזוגות הרבים המבקשים להינשא ואנו אוחזים בשני קצוות המקל – מחד גיסא לא משיאים אותם ומאידך גיסא לא מאפשרים להם ללכת בדרך אחרת…”

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן

הרב אליעזר מלמד

נישואין כהלכה ושותפות זוגית מתוך ערוץ בשבע, פורסם י”א בכסליו

ראש ישיבת הר ברכה ורב הישוב, הרב אליעזר מלמד, סבור כי יש לתת, לאלה המעוניינים, אפשרות לחיים משותפים ללא נישואין כדת משה וישראל.

“..הסכם הזוגיות צריך להיות מבוסס על רעיון החירות. ועל כן יהיה רשאי כל אחד משני השותפים לפרק את השותפות באופן חד צדדי על ידי חתימה על מסמך בפני נוטריון והצגתו במשרד הפנים. אם חירות – אז חירות! בלי שום סחבת וסחיטות הדדיות. מכיוון שהשותפות הזוגית היא הבעת רצון של האחד כלפי השני, ללא שום התחייבות כלפי שמיים או כלפי מסורת ישראל סבא, בתום הרצון תסתיים השותפות. הרישום בפני נוטריון ובמשרד הפנים נועד כדי לזכות בהכרה כבני זוג ולא כדי ליצור עול מיותר. כמובן שאם ירצו יוכלו השותפים לחתום על הסכם שיהיה קשה לפרקו, אבל אל לה למדינה להתערב בהסכמים שביניהם…”

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן

הרב משה פיינשטיין

מתוך: “זאת בריתי”, הרב שג”ר, פרק הקדוש והאנושי.

הרב שלום משאש

מתוך תחומין כרך כד, עמ’ 183 הרב שלום משאש זצ”ל והרב מנשה קליין מביאים עוד מספר גדול של פוסקים המתירים נישואים אזרחיים בלא גט.

מאמרים נוספים בנושא:

  • נישואין אזרחיים והסכם קדם-נישואין

    פרופ’ יורם קירש, מחקר הלקוח מתוך ספר בשם “מהפכות בהלכה”, שראה אור בתחילת תשס”ג, ספריית מעריב.

    “בעיית העגונות ומעוכבות הגט הייתה מצטמצמת אילו היו בישראל נישואין אזרחיים. בתי-דין בארץ קבעו באחרונה כי לנישואין אזרחיים אין תוקף הלכתי ואין צורך בגט כדי לסיימם. לכן זוגות שיבחרו להינשא בנישואין אלה יימנעו מסכנה של עגינות וסירוב גט. גם רבנים תומכים בפתרון הזה. הרב חיים דוד הלוי ז”ל, שהיה הרב הראשי של תל-אביב, הציע בשנת 1994 כי זוגות יוכלו להינשא בנישואין אזרחיים ולקבל תעודת נישואין מוכרת מטעם הרבנות…”

  • נישואים אזרחיים

    הרב דיכבוסקי, פורסם בתחומין ב252, מאמר מקיף על תקפותם של נישואים אזרחיים.

    המאמר מאתר צומת- צוותי מדע ותורה, עיינו בעיקר בסעיף 3, דעות הפוסקים שנישואין אזרחיים אינם נחשבים לנישואין הלכתיים.

סרטונים בנושא:

ערבי עיון וחומרים נוספים בתחום:

מסכת קידושין / מאמר דעה, תני פרנק

לפני כמה שבועות פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים לגבי הדמוגרפיה בישראל. נתון אחד היה צריך לתפוס במיוחד את תשומת ליבנו: 54 אחוזים מהעולים לארץ בשנת 2018 נחשבים “חסרי דת”. ואם נדייק יותר, הם לא יהודים על פי ההלכה.

רבנים למען פסולי החיתון: “לאפשר להם נישואים אזרחיים”

לגלעד ורינת, כהן וגרושה, יש כבר שלושה ילדים – ולאהד הציעו לוותר על הכהונה כדי שיוכל לשאת את מאשה שהתגיירה: זוגות שאינם יכולים להינשא ברבנות נחשפים בסדרת סרטונים, ובגיבוי רבני ערים דורשים למצוא להם פתרון חלופי. רבה של עפולה: “זה חיוני ואפילו דחוף”. “נאמני תורה ועבודה”: “המצב הקיים מרחיק מהיהדות”