נשים בהנהגת הציבור- המחלוקת על חברות נשים במועצה הדתית

מחבר הספר: ד”ר יחזקאל כהן

מקום ושנת ההוצאה: ירושלים, תשנ”א

בהוצאת: הקיבוץ הדתי- נאמני תורה ועבודה