תורתן אומנותן: קבוצת נשים העוסקות בלימוד תורה דורשות מהמדינה להכיר בהן כאברכי כולל, ולהעניק להן הנחות במעונות היום שבפיקוח משרד הכלכלה – כפי שזכאים הגברים. לטענתן, תלמידות המדרשות התורניות מופלות לרעה ביחס לאברכים, אשר זמן הלימוד שלהם נחשב כעבודה, וכמיצוי כושר השתכרות לעניין השתתפות המדינה בשכר הלימוד.

במכתב ששיגרו אל ראש הממשלה בנימין נתניהו, המכהן גם כשר הכלכלה – קובלות הקליניקות המשפטיות במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, תנועת "נאמני תורה ועבודה", נעה מבורך ולומדות תורה נוספות, כנגד הכללים והתבחינים שקבעה המדינה להשתתפות בשכר הלימוד.

לטענת דיקאן "שערי מדע ומשפט", עו"ד פרופ' אביעד הכהן, כאשר האישה יוצאת לעבודה, ובן-זוגה יושב ולומד לימודים תורניים – נחשבים לימודיו כמיצוי כושר השתכרות, ומגדילים את שיעור השתתפות של המדינה בדמי החזקת הילד במעון – וכך גם כאשר בן-הזוג נמצא בהכשרה מקצועית, לומד לתואר ראשון או שני, או לתעודת הוראה.

לעומת זאת, כאשר המצב הפוך ובת הזוג היא הלומדת תורה במדרשה לנשים, היא אינה זכאית לקבל את ההנחה כמי שממצה את כושר השתכרותה – אף שתוכן הלימודים ואופיים זהים לכולל והישיבה.

"זו הפליה מגדרית"

נעה מבורך פנתה בעניין למשרד הכלכלה, ונענתה כי לימודי הנשים אינם מוכרים לצורך השתתפות המדינה

מאחר שהן אינן מקבלת שכר עבורם – בניגוד לאברכי הכולל הנהנים ממלגה.

על כך העיר עו"ד הכהן במכתבו: "אמירה זו משקפת פרדוקס, הבנוי על רובד נוסף של הפליה: הפליה של נשים אשר חפצות בלימוד תורה, ולא רק שהן לומדות ללא קבלת תמיכה מהמדינה, כמו עמיתיהן הגברים, אלא שחלקן בהנחות נגרע בשל כך ואינו מוכר על ידכם.

"דומה שלהפליה מגדרית זו במדינה אשר מקדמת את ערך השוויון בכלל, ואת ערך השוויון המגדרי בפרט, אין כל מקום", סיכם הכהן את פנייתו. "אכיר לכם תודה אם תשקלו מחדש את פניית מרשתי להכיר גם בלימוד תורה של נשים כשווה ערך לזה של הגברים, לצורך קבלת הנחות בתשלום שכר לימוד למעונות המפוקחים על ידכם"

פורסם באתר YNET