"במשך שנים, תנועת נאמני תורה ועבודה התריעה על פערים גבוהים בין בתי ספר מעורבים לנפרדים מגדרית, במספר התלמידים מרקע חברתי – כלכלי הלומדים במוסד, ע"פ נתונים קיימים של משרד החינוך. לאורך שנים ניתן היה למצוא באופן עקבי, אחוז קטן של תלמידים ממעמד סוציו אקונומי נמוך- בבתי הספר ה"נפרדים" לעומת אחוז גבוה של אותם תלמידים בבתי הספר הממ"ד הרגילים. תופעה זו הייתה תוצאה של מדיניות סינון של תלמידים מבתי הספר הנפרדים, כאשר דגל ההפרדה בין בנים לבנות שימש פעמים רבות כתירוץ או אפילו הסוואה לכוונות המוסד וההורים שלא לקיים אינטגרציה חברתית בין התלמידים המקומיים.

לשמחתנו, חלו שינויים מבורכים- חלקם בזכות מדיניות החמ"ד וחלקם בזכות ההבנה של הציבור הדתי שאינטגרציה יכולה וצריכה להיות דבר מבורך ושבסופו של דבר ההישגים בין בתי הספר הם בפער- דווקא לטובת המעורבים- מגדרית וחברתית.

אנחנו תקווה כי ציבור ההורים ימשיך לבטוח במערכת החינוך הדתית, ולאפשר לילדיו חינוך איכותי עם בתי ספר שבהם יש ברכה בגיוון ובקהילתיות רבת הפנים- עם יתרונות של אקלים מיטבי והישגים לימודיים מצוינים, כל ילד לפי כוחו ולפי יכולותיו".​

*ציטוט של אורית לסר – ראש תחום חינוך בתנועת נאמני תורה ועבודה.