סגן השר לשירותי דת: לא שולל מינוי רבנים בהליך דמוקרטי

 

 

 סגן השר לשירותי דת הודיע על נכונותו למנות רבני יישובים ורבנים אזוריים בהליך דמוקרטי מלא, זאת בהמשך לפניית תנועת נאמני תורה ועבודה בנושא

חנן גרינווד, 

ב אלול תשע"ד

 

סגן השר לשירותי דת הרב אלי בן דהן הודיע על נכונותו למנות רבני יישובים ורבנים אזוריים בהליך דמוקרטי מלא. זאת בהמשך לפניית התנועה אליו בבקשה לקבל את המודל של רבנות ישראלית-דמוקרטית שבבסיסו המטרה כי כל הליך בחירות לרבנות יתבצע באמצעות הליך דמוקרטי מלא.

בתגובה למכתב שנשלח על ידי נאמני תורה ועבודה כתב מאור מויאל ראש המטה של סגן השר לשירותי דת "נודיע לישובים בנוהל שאינו מחויב כי המשרד אינו מתנגד שהיישובים יבחרו את הרב בבחירות של כלל חברי היישוב".

תנועת נאמני תורה ועבודה בירכה על המהלך ומסרה כי "התנועה רואה בנכונותו של המשרד לשירותי דת למנות רבנים באופן דמוקרטי, צעד ראשון לקראת מימוש הרפורמה של רבנות ישראלית-דמוקרטית במסגרתה רבנים בכל הרמות ייבחרו על ידי קהילתם ולא על ידי גוף בוחר פוליטי ומוטה".

"עם זאת", הוסיפו בנאמני תודה ועבודה כי "התנועה מצרה מאוד על כך שרבני היישובים שמונו ושצפויים להתמנות בזמן הקרוב ימונו שוב 'לכל החיים'. התנועה סבורה שיש לקצוב את כהונתם של רבני הישובים המתמנים תקופה קצובה שלא תעלה על שנים ספורות. מינוי רבנים 'לכל החיים' לא סביר, לא הגיוני ולא מתאים למציאות הנוהגת בישראל במאה ה-21. מינוי רבנים לכל החיים מביא בנוסף, לצערנו, לניוון של מערך הרבנות שכן רבנים רבים משרתים בקדש עשרות רבות של שנים בלא שתתקיים התאמה או זיקה בין הרבנים לקהילה".

"רק מינוי רבנים לתקופת כהונה קצובה של מספר שנים יביא את השינוי המיוחל ויהפוך את הרבנים, שייבחרו בבחירות דמוקרטיות, לרלבנטיים באופן קבוע לקהילתם. תנועת נאמני תורה ועבודה דורשת מסגן שר הדתות לעצור לאלתר את מינוי רבני הישובים ולקבוע כי מעתה והלאה המינוי יהיה לתקופה קצובה בזמן. כמו כן דורשת התנועה מסגן השר לשירותי דת כי תיקצב כהונתם של רבנים שכבר מונו במסגרת הליך זה". 

 

לכתבה המקורית באתר כיפה