סוג חתונה מיושן: נישואים אזרחיים / הרב אבינר

 

לקריאת הכתבה המלאה מתוך אתר כיפה לחצו כאן  30.4.2017

ש: יש ארגון דתי מודרני שבא עם הצעה חדשה: להנהיג במדינה נישואים אזרחיים לרוצים בכך…

ת: אין זה חדש ומודרני. זה ישן נושן מיושן ומעושן. כך היה לפני מתן תורה, כפי שכותב הרמב"ם בתחילת הלכות אישות, שאיש ואשה היו בוחרים אחד בשני, וכך היו חיים. אבל מאז עברו יותר משלושת אלפים שנה ובנישואים יש קדושה: המקדש את עמו ישראל על ידי חופה וקידושין.

ש: אבל אם בני הזוג לא רוצים?

ת: אם הם לא רוצים, אי אפשר להכריח אותם עם מקל. אך אין זו סיבה שהמדינה תסדיר זאת. ידועים דברי רבי יצחק ערמה בספרו עקידת יצחק לגבי חטא סדום, שאם אדם פרטי חוטא, ד' ידון אותו כפי עניינו, אך אם הציבור חוטא, זה יותר חמור לאין ערוך.

ש: יש טוענים שנישואים על ידי הרבנות מרחיקים חילוניים מהדת.

ת: לא מובן. אם הם חילוניים, הרי הם כבר רחוקים מן הדת. אלא צריך רבנים עורכי חופה וקידושין באופן מלא אהבה ואחוה ושלום ורעות של אמת כלפי חילוניים, וב"ה יש הרבה כאלה.

ש: זה לא יפתור את הבעיה של מי שרוצה להתחתן עם גוי או גויה, וכן איש שרוצה להתחתן עם איש, ואשה עם אשה.

ת: נכון מאוד. וכי בגלל אותם מקרים מוזרים יוצאי דופן אנו נמחוק את קדושת הנישואים מכל עם ישראל?!

ש: יש עוד טענה בפיהם שבסקרים בתיבור הדתי-לאומי, רבים תומכים בהנהגת אופציה של נישואים אזרחים.

ת: ממתי פוסקים הלכה על פי סקרים בציבור?! מעתה לא נצטרך ללמוד שולחן ערוך שנים על גבי שנים. אם יבוא אליי יהודי עם סיר בשרי בו בשלו משהו חלבי, אבקש מיועץ תקשורת לעשות סקר דעת קהל מהיר ואשיב תשובה. זה הבל.

ת: בכל זאת יש טענה כבדה אצל אותו ארגון: שרבנים גדולי עולם סוברים שיש מעלה לנישואים אזרחים? כגון הגר"מ פיינשטיין, הגר"א בקשי דורון ועוד.

ת: אם באמת אמרו זאת בשמם, זה שקר וכזב. אותם גדולים רק אמרו שנישואים אזרחיים לא נחשבים נישואים, ולכן בשעת הדחק בלית ברירה, לא צריך גט. וכן סוברים רוב הפוסקים. אך זאת לא אומרת שהם מתירים נישואים אזרחיים. אדרבה, אם לא צריך גט, פירושו של דבר, מחיקת הנישואים בישראל.

ש: אז אם זה לא קשר של נישואים, מה מהות הקשר הזה מבחינה הלכתית?

ת: זה ביטוי מאוד קשה: הזנות, כדברי הרמב"ם תחילת הלכות אישות.

ש: בסיכום, הצעה זו אינה מודרנית, אלא מגלגלת אותנו חזרה לפני מתן תורה.

ת: בעצם, היא מגלגלת אותנו לפני אדם הראשון. מרןהרב קוק כותב שעל פי תורה, אין לנו שום בעיה לקבל שהיו יצורי דמויי אדם מילונים שנים, אבל אדם הראשון הוא הראשון שזכה לשם אדם, כיון שהיה לו קשר קבוע אצילי וקדוש עם אשתו (שמונה קבצים א תקצד).

ברוך אתה ד' המקדש את עמו ישראל על ידי חופה וקידושין.