סוף שבוע תוצרת הארץ המסלול המקוצר של קרובי הרב הראשי שלמה עמאר

 

הדרך למינוי רבנים למשרת רב עיר מייגעת, וברבנות הראשית מציעים מסלול מקוצר ל"תלמידי חכמים". אז כיצד קרה שהציונים בבחינות של כמה מהנבחרים כה נמוכים ומה מסביר את העובדה שכולם מקורבים לרב שלמה עמאר? 

3.5.13, הארץ.

הגדרת המושג תלמידי חכמים, שמקורו בתקופת המשנה והתלמוד, תמיד היתה חמקמקה, אך נראה כי לעמימותו יש גם צד מעשי. לפי תקנון שירותי הדת, התואר מהווה קריטריון לקבלת פטור מבחינות למעוניינים לכהן במשרת רבני ערים – משרה רבת השפעה, אשר כוללת גם הטבות שכר לעובדים בשירות הציבורי. בתקנון שירותי הדת לבחירת רבני ערים נקבע כי הרבנות הראשית תעניק תעודת כשירות לכהונה בתפקיד בשלושה תנאים: האחד, ש המועמד חתם על תצהיר כי יקיים כל החלטה של מועצת הרבנות , השני, כי אורח חייו ואופיו הולמים לדעת המועצה את מעמדו למשרה , והשלישי דורש מן המועמד לעבור סדרה בת 12 בחינות בכתב. בתקנון מצוין כי הבחינות ייערכו בידי ועדת…..

 

לכתבה לחצו כאן