לקריאת הצהרת המדינה לבית המשפט העליון 20.9.15:

סיכום עמדת המדינה בנושא ההפרדה המגדרית. אין תקצוב להפרדה

הסיכום ניתן כתשובה לעתירה של "ישראל חופשית" על כך שבתי ספר נפרדים מקבלים תיקצוב להפרדה.

משרד החינוך הצהיר על ביטול התקצוב, ועל כן העותרים משכו את עתירתם.