בעיית העגונות ומסורבות הגט היא אחת הבעיות הקשות ביותר לנשים בחיים היהודיים בכלל ובמדינת ישראל בפרט. ישנם פתרונות רבים לבעיה זו, שעדיין אינם מיושמים במסגרת בתי הדין הרבניים. אני עובדת ב'מרכז צדק לנשים' וביחד עם שאר הצוות אנחנו עושות לילות כימים על מנת לקדם פתרונות אלו.

לפניכם מבחר מאמרים שפרסמתי בנושא' וכן סרטון של הרצאה בנושא:

מי סופר את מסורבות הגט? / רבקה לוביץ

לקראת יום העגונה של 2010, שחל בתענית אסתר, ובו מציינים את המצוקה של נשים עגונות ואת המאמצים הנעשים להביא לפתרונות הלכתיים עבורן, עיינתי שוב בנתונים והמספרים שהנהלת בתי הדין הרבניים פרסמה כסיכום שנת 2009, ולא הצלחתי להבין את המספרים.

אלימות יש גם בבית הדין / רבקה לוביץ

הכאה, סטירה, בעיטות ואגרופים לפרצוף הם – "אלימות פיזית". השפלה, איומים, קללות ובידוד חברתי נקראים – "אלימות נפשית". נגיעה ללא הסכמה, אונס וגילוי עריות נקראים "אלימות מינית", ותלות כלכלית מוחלטת של אישה בבעלה נקראת "אלימות כלכלית". אז איך קוראים לזה כשבעל מסרב לתת גט לאשתו חמש שנים, 10שנים, 20 שנה? איזה סוג של אלימות זה? אלימות עגינותית? אלימות גטית? אלימות בעלית?

כפתור חזרה לתכנים של רבקה
כפתור דף ראשי לוביץ