על דעות

 

"דעות" – הביטאון מבית מדרשם של נאמני תורה ועבודה ומרכז יעקב הרצוג ממשיך לעסוק בנושאים שעל הפרק בעולמה של הציונות הדתית. בדבר המערכת הארוך יוצא העורך – שרגא בר און – נגד התחרד(ל)ותו של חלק מהמחנה הדתי לאומי. "מה קרה למגזר שייחס קדושה לאהבת הרע והאדם ולערבות הדדית ושראה קדושה במידותיו של הלל הזקן"? שואל העורך ומצביע על מה שהוא רואה כבחירה חדשה בדרכו של שמאי. הגיליון מוקדש רובו ככולו לנושא זה. כך במאמרו של נתנאל לדרברג המצביע על התמורה בקרב הנוער שלא חש חלק מה'ישראליות'. ובמאמרו של מרדכי יאושזון הטוען שהמקף הציוני דתי הוא אנכרוניסטי. עוד בגיליון: משה מאיר על משנת הדתיות החילונית, וקריאה מפתיעה "להחזיר את הצדיק" מעטו של ליאור עמדי, בוגר ישיבת ההסדר בתקוע. "רק השלכת הבחירה על האחר" הוא כותב, "תוכל להשיב את החופש האמיתי".