על מנת לממן את פעילות מוקד "ועמך", אנו זקוקים לתרומתכם.

 

תפקיד הרכזת ממומן ע"י קרן משפחתית שהתגייסה לנושא. לעומת זאת, עלויות פשוטות כמו מודעות ופרסום, אחזקת טלפון ועוד, אינן ממומנות.

כל שקל חשוב ומשמעותי לעניין. ניתן לתרום ישירות דרך הקישור:

https://www.litrom.com/education

תודה!