על פרוייקט אור חדש- לשיפור שירותי הדת

 

מטרות תשע"א
אור חדש פועל מתוך הנחה כי ירושלים, בתי הכנסת וכל הכרוך בהם, שייכים לכל העם היהודי, ואינם נחלת רבנים, חרדים או דתיים. הדת וההלכה היהודית, על מוסדותיה השונים, יכולים וצריכים לשמש פורצי דרך של יוזמה חברתית, ע"י טיפוח דמוקרטיה השתתפותית כעקרון היסוד בניהולם והתנהלותם. המורשת היהודית היא של כולנו.


מטרות
1. יצירת קואליציה של חברה אזרחית הפועלת להרחבת השותפות באחריות למוסדות הדת וההלכה היהודית.
2. הגברת השותפות של גורמים שונים באחריות לכותל המערבי ולמקומות הקדושים.
3. העצמת בתי הכנסת בירושלים, כבסיס לשירותי הדת והרבנות בעיר.
4. הרחבת השותפות האזרחית והנשית בקביעת מדיניות וניהול המקוואות.
5. הגברת השקיפות של מערך הכשרות בישראל, ככלי הפיקוח המרכזי לשיפורו.
6. הגברת היוזמה הפרלמנטארית המבטאת שותפות רחבה באחריות לשירותי הדת.
7. הגברת שותפותם של נציגי העם היהודי באחריות למוסדות הדת בירושלים.
.

 מידע נוסף על הפרוייקט:

 

• ביסוד הפרוייקט עומדת ההנחה כי התורה שייכת לכל יהודי. דתיים כחילוניים צריכים להרגיש בי בית-הכנסת הוא ביתם שלהם. המפתחות של בתי הכנסת, ומינוי הרבנים, צריכים להיות בידי כולם, לא בידי הדתיים וודאי לא בידי המפלגות הדתיות והחרדיות.
• מי שרגיל לראות את תנועת 'נאמני תורה ועבודה' כחלק מה'שמאל הדתי', המבקש להפחית בסמכותם של הרבנים והמוסדות הדתיים ישפשף עיניו. בפרוייקט 'אור חדש' ההתקפה על הממסד הקיים באה מימין. הפרוייקט מבקש לחזק את עוצמתם של המוסדות הדתיים, לתת מקום של כבוד לרבנים ולרבנות. "אדם הממונה במכרז 'תפור', בזכות קשריו עם מנהיגי המפלגה השולטת במשרד הדתות, יתקשה לבנות מעמד של כבוד לתפקיד הרבני. דווקא דמוקרטיזציה של בחירת הרב, ומתן משקל לקהילה בבחירתו, תחזק את מעמדו."
• "הרבנות מיועדת לחילוניים" אמר הרב יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל, רבה של ת"א (חותנו של הרי"מ לאו). אך בחירת הרב נעשית בעיקר ע"י החרדים והמפלגות החרדיות, והוא רואה עצמו כפונה לציבור הדתי והחרדי. חובתנו, דווקא כמי שאמונים על קירוב כל יהודי למסורת ישראל סבא, לשנות מצב זה.
• כוונתנו לומר לכלל הציבור הישראלי: בית-הכנסת הוא שלכם. אינכם אורחים בו, קחו את המפתחות ונהגו בו כבשלכם.
• נאמני תורה ועבודה הקימו את 'וועדת ליפשיץ' לבחינת שירותי הדת, בסמוך להחלטה על פירוק משרד הדתות. מלבד יו"ר הוועדה, הדר ליפשיץ, חבריה היו: ד"ר אליהו בן-זמרה, שופט מחוזי לשעבר, הרב יהודה גלעד, ח"כ לשעבר, ראש ישיבת הקיבוץ הדתי, פרופ' אביגדור שנאן והרב פרופ' דניאל שפרבר, רב קהילה ברובע וחתן פרס ישראל לתלמוד. רכזת הוועדה הייתה נצ"מ (בדימוס) יהודית חזני. הוועדה קראה לבחון היטב את החלופות השונות בנושא הרבנות והמועצות הדתיות בישראל. הוועדה פירסמה את המלצותיה בשנת תשס"ו. הדו"ח ניתן להורדה ע"י לחיצה כאן. 

 

• כבר בדו"ח ליפשיץ הוצג המודל הקהילתי. עיקריו – העברת מוקד הסמכות והאחריות על מכלול שירותי הדת, הרבנות, המקוואות ובתי-הכנסת מהממסד הפוליטי – משרד הדתות והמועצות הדתיות, אל הקהילות ובתי-הכנסת. בשנים האחרונות הלך מערך שירותי הדת והידרדר. יותר ויותר (קרוב לארבעים אחוז), נשלטות בידי ממונים ולא נבחרים. בשנים האחרונות כמעט ולא נבחרו רבני ערים. מינוי רבני שכונות הוקפא לחלוטין. לכל מי שעיניו בראשו ברור שהמערכת מידרדרת לדרך ללא מוצא. אנו מאמינים כי המודל הקהילתי יחזיר את החיוניות לבתי הכנסת ולמוסד הרבנות. רבנים אשר ייבחרו בידי הקהילות ולא בידי הפוליטיקאים, יהיו קשובים יותר לצורכיהם. הקהילות, מצידן, יכבדו ויהיו קשובים הרבה יותר לאדם אשר נבחר על-ידן. חיזוק הקשר בין ישראל ורבנן ירבה כבוד שמיים.
הדר ליפשיץ סיפר כי בשיחה עם אחד מזקני רבני ישראל, המכהן כרב עיר למעלה משלושים שנה, קיבל תמיכה גורפת במודל הקהילתי. "בכל העולם הרב נבחר ע"י הקהילה, בישראל המערך הקיים עומד להשתנות. עדיף שאנו ניזום את הרפורמה במערכת הרבנית, ולא שהיא תוכתב ע"י גורמים אשר לא ידרשו טובתה", אמר לו אותו הרב. אך גם בכוחו לא היה לקדם הסכמה רחבה ברפורמה בממסד הרבני

 

את הפרוייקט מובילים הדר ליפשיץ והרב עילעאי עופרן.

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4030059,00.html

http://www.kipa.co.il/now/show.asp?id=43532