על רקע האירוע בכיכר ציון: החוברת אתה בחרתנו ללא תשלום.

 

 

 

 

על רקע האירוע שהיה בכיכר ציון בו נראה כי בני נוער התנהגו באלימות קיצונית כלפי מי שאינו יהודי, תוך שימוש בסיסמאות גזעניות, החליטה תנועת נאמני תורה ועבודה לשלוח לכל נער שיבקש בשבוע הקרוב, את החוברת החדשה "אתה בחרתנו", ללא תשלום. חוברת זו שיצאה לאחרונה ע"י תנועת נאמני תורה ועבודה והקבה"ד ונכתבה ע"י הרב דוד בן זזון עוסקת בשאלת היחס של התורה לגויים, ובהתנהגות הראויה של אדם מישראל כלפי הנכרי הגר בארצנו.

החוברת מציגה התייחסות הלכתית ואמונית לשאלת היחסים בין יהודים ונכרים במדינת ישראל, מתוך מחויבות לתורה ולערכי המוסר שבה, ותוך כיבוד דמותו של האדם הנברא בצלם אלוקים.
למרות שקרוב לודאי מקרה האלימות המוזכר לא נבע מתוך אידאולוגיה אלא מתוך השתלללות ופורקן יצרים, עדיין, הפצת החוברת עשויה לחזק את התפיסות הראויות אצל בני הנוער ולמנוע התייחסויות אלימות ומבזות כלפי אחרים.
חלוקת החוברת תעשה באמצעות הרשמה בדף הפייסבוק "עת לעשיה" של צעירי התנועה. 

 המבצע בתוקף עד היום!!!(26.8.2012, ח' אלול)

http://www.facebook.com/et.laasiya