עצרת מחאה כנגד הרב שפירא מול ישיבת רמת גן

 

בעקבות דבריהם של הרב יהושע שפירא והרב אליהו זיני על כך שחלקים נרחבים בציונות הדתית הם "ניאו-רפורמים" ו"רפורמים" וביטול מינויו של פרופ' שמואל גליק לנשיאות מכללת ליפשיץ יזמו מספר תנועות בציונות הדתית עצרת מחאה ולימוד מול ישיבת רמת גן.16/07/2009

ביום רביעי, האחרון התקיים ערב התעוררות ולימוד בגן אלי כהן ברמת-גן, שנמצא סמוך לישיבת רמת-גן.

הערב אותו יזמה ארגוני הציונות הדתית:תנועת "ציונות דתית ריאלית", "נאמני תורה ועבודה" ארגון "קולך" ועוד התקיים במחאה דבריהם של הרב יהושע שפירא והרב אליהו זיני על כך שחלקים נרחבים בציונות הדתית הם "ניאו-רפורמים" ו"רפורמים" ובעקבות ביטול מינויו של פרופ' שמואל גליק לנשיאות מכללת ליפשיץ בגלל לחץ שהפעילו רבנים חרדים-לאומיים.

תחת הכותרת "הישן יתחדש והחדש יתקדש" (אגרת קס"ד לראי"ה קוק זצ"ל) התכנסו כ-100 משתתפים על מנת לקרוא לתורה קשובה המכבדת את הבריות ולקידום שיח תורני פתוח ואמיתי.

הרב דוד ביגמן, ראש ישיבת מעלה גלבוע אמר בכנס:"אנו מאמינים בדרך של תורה, שיש בה שבעים פנים וגם הלכה פסוקה. אנו מבקשים לקיים מחלוקת לשם שמיים, על פי הסדרו של רבי צדוק מלובלין, שמחלוקת לשם שמיים היא מחלוקת בה נוהגים חיבה ורעות זה בזה ולא תרעומת. אין בליבנו תרעומת אלא חיבה ורעות ומקווים ומתפללים שנוכל להמשיך לחלוק לשם שמיים".

פרופ' שמואל גליק, שמינויו לנשיא מכללת ליפשיץ בוטל עקב לחץ של רבנים חרד"ליים, לא הגיע לאירוע מסיבות בריאותיות, אך ביקש למסור את דבריו לבאי הערב: "בשנים האחרונות רוחות אחרות מנשבות בקרב מחננו. חלק הקצינו ואימצו את גישת היהדות החרדית של ההסתגרות בפני כל הקורה כאן ועכשיו; שהדמוקרטיה להם היא "ערך" רק אם היא עולה בקנה אחד עם השקפות העולם החרדלי"ת; שלדידם "דמוקרטיה ויהדות" אינן יכולות לדור בכפיפה אחת. אין הם רוצים בקמעא קמעא, אלא הכל "עכשיו" – בדורסנות – ובכל עניין; ואם לא עכשיו: "אין לנו חלק" וגו"'.

"אודה ולא אבוש: אני חרד מדעות אלו; אני חרד מהמשבר הפנימי; אני חרד "כי באו בנים עד משבר". התפקיד הגורלי של הציונות הדתית בימינו הוא להפעיל את כל המוחות והכוחות – של רבנים, הוגים ואנשי חינוך, מכל הקצוות – להידבר בתוך המחנה ולהידבר עם המחנה הציוני החילוני, ולהקשיב לו. והשיח צריך שיהיה סובלני וסבלני, "בגובה העיניים" ולא מותנה בזמן – כי אין לנו יהודים אחרים ואין לנו מדינה אחרת"הוסיף הרב גליק.

אלעד קפלן, רכז הפעילות של תנועת ציונות דתית ריאלית: "השאלה העומדת בפנינו היום היא כמה בית המדרש מוכן לפתוח את שעריו. מה מקומם של נשים, גרים, אנשי אקדמיה, בעלי השקפה שונה ושאר קבוצות בתוך עולמה של תורה. כשעלה רבי אלעזר בן עזריה לנשיאות כתוב במסכת ברכות כי סילקו את שומר הפתח של בית המדרש ונתנו רשות לכל התלמידים להיכנס. באותו יום נתווספו מאות ספסלים לבית המדרש. חלילה לנו למנוע תורה מישראל. עלינו לשאוף לשיח תורני הכולל את כולם. הגיע השעה לסלק את השומר ולהוציא את הספסלים".

לאחר דברי הפתיחה הועברו שיעורים ע"י הרב שמואל ריינר, ד"ר חנה קהת והרב יצחק בן דוד.