ערב לכבוד הוצאת ספרו החדש של הרב יהודה גלעד-"את קולך שמעתי"

 

 

 

 

 


לרגל שנת העשרים לישיבת מעלה גלבוע

יצא לאור ספרו של הרב יהודה גלעד-"את קולך שמעתי"

שיח א-לוהים ואדם בספר בראשית- פרקי בראשית ברוח הפשט ומדרשו.

בספר, תופסת מקום נרחב שאלת המתח המתעורר לעיתים בין המוסר האנושי הטבעי לבין הצו

הא-לוהי והיעוד הישראלי.

ערב לכבוד השקת הספר במסגרת ארועי שנת העשרים לישיבה

ייערך בע"ה ביום חמישי ט"ו כסלו בביהכ"נ ניצנים בירושלים.

פרטים יפורסמו בהמשך.

בהוצאת הישיבה יצא בעבר גם ספרו של הרב דוד ביגמן :

יודוך רעיוני – התבוננות הגותית בפרשת השבוע.

את הספרים ניתן להשיג בישיבת מעלה גלבוע טל: 04-6480712