עתירה בנושא בחירת רב ראשי לעיר ירושלים

 

עתירה בנושא "רב ראשי לירושלים".

מן העתירה:

  1. מדוע לא יקפידו לקיים את סדרי הבחירות לבחירת רבני העיר ירושלים על פי הוראות הדין, תוך שמירה על עקרונות יסוד במשפט וביניהם עקרון השוויון, הזכות לבחור ולהיבחר, מתן זכות שמיעה, והקפדה על הפעלת שיקול דעת מנהלי, כראוי וכנכון;
  2.  מדוע לא יקיימו את הליכי הבחירות, כמתחייב מהוראות הדין והשכל הישר, בשקיפות מלאה, ועל פי קריטריונים שווים ואחידים, גלויים וברורים;
  3. מדוע לא ינהלו פרוטוקולים של הליכי הבחירות, ויעמידו אותם לעיון הציבור, כמו גם את התשתית העובדתית שעל פיה אומרים הם לנהל את דרכיהם;

לנוסח העתירה המלא: עתירה 7613/09 בנושא בחירת רב ראשי לעיר ירושלים