הצטרפות כידידי בית המשפט בנושא בחירת רב עיר שני בנתניה

 

בג"צ הורה  (1.8) למדינה בצו ביניים להמנע מעריכת הבחירות לרב עיר שני בנתניה עד להחלטה אחרת. במקביל הורה בג"צ למדינה בצו על תנאי לנמק מדוע לא יימנעו מקיום הבחירות לרב עיר בנתניה  במועד שבו נקבעו פחות מחודשיים לפני מועד הבחירות לרשויות המקומיות.

כזכור, נאמני תורה ועבודה ביקשה מאת בג"צ לצרף אותה כ"ידיד בית משפט" לעתירה שהוגשה בשבוע שעבר למתן צו ביניים שימנע את קיום הבחירות לרב עיר אשכנזי בנתניה ביום 25.8.13. התערבותה של נאמני תורה ועבודה בהליך באה בעקבות התחייבות המדינה להקפיא את הליכי בחירת רבני עיר עד לאחר הבחירות הקרבות לרשויות המקומיות באוקטובר 2010.

התחייבותה של המדינה ניתנה לפני כשלושה חודשים במסגרת הדיון בעתירה שהגישה התנועה ואשר בגדרה כבר ניתן על ידי בג"צ צו על תנאי שהורה למדינה לנמק מדוע לא יבוטלו התקנות המסדירות את בחירת רבני עיר ויותקנו תחתיהן תקנות באופן שיבטיח כי בחירת רבני ערים בישראל תעשה בדרך שקופה ושוויונית על פי קריטריונים ברורים ושוויוניים כך שיינתן ביטוי הולם להרכב האוכלוסייה המתגוררת בכל עיר למרכיביה השונים לרבות ביטוי וייצוג הולם לנשים.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט טענה התנועה כי קידום בחירות למשרת רב עיר שני בנתניה, בסמיכות לבחירות למועצת ולראשות העיר – עומד בסתירה להתחייבות המדינה בפני בג"צ, וכי במציאות בה הרבנות המקומית מתפקדת במשך 25 שנים ללא רב ראשי אשכנזי, אין כל בהילות או טעם אחר המחייב קיומו של הליך בחירות בעיצומה של מערכת הבחירות המונציפאליות, וכי יש להקפיד על הנוהל שקבע היועץ המשפטי לממשלה בעניין.

עו"ד אסף בנמלך המייצג את התנועה ציין בבקשה כי התקנות המסדירות כיום את הליך בחירת רבני עיר, מדירות קהלים שלמים מהליך הבחירות. חוקיותן של התקנות מוטלת בספק, ועל כן יש להקפיד שבעתיים על נאותות כל תג בהליך הבחירות.  נקיטה בהליך מואץ לבחירת רב עיר בסמיכות לבחירות המונציפיאלית מעורר סימני שאלה רבים הן באשר לתקינות ההליך והן בקשר למוטיבציה להביא לבחירת רב אשכנזי לעיר נתניה, לעת הזאת."

לנוסח העתירות המלא לחצו כאן: לנוסח העתירה לחצו כאן

לבקשה לצירוף כידיד בית משפט לחצו כאן