עתירה לבג"צ הסמכת רבנים

עתירה בנושא מתן כושר לרבנים ללא בחינות הסמכה:

מן העתירה:

 1.מדוע לא יקבעו תבחינים (קריטריונים) אחידים, גלויים, ברורים ושוויוניים, שיפורסמו ברבים, למתן כשירות לרב שלא עבר בחינות בכתב לשם כהונתו ברבנות יישוב בכלל, ו'רב עיר' בפרט, ויפעלו רק על פיהם ובדרך שוויונית;

2.לחלופין, היה ותבחינים (קריטריונים) כאלה הם בנמצא, מדוע לא יפרסמו אותם ברבים;

3.מדוע לא יעמידו לרשות הציבור את שמות כל הרבנים שקיבלו למן שנת 1983 ועד היום תעודת כושר לרב עיר ללא שעמדו בבחינות בכתב.