עתירה שהגשנו בנושא מינוי רבנים

 

הישג התנועה באמצעות עתירה בנושא מינוי רבנים 

מן העתירה:

מדוע לא יבוטלו תקנות 7"16 לתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר) תשס "ז 2007 ("התקנות" או "תקנות שירותי הדת") מחמת התקנתן בחוסר סמכות, פגיעת בשיטה הדמוקרטית ובזכויות וערכי היסוד של מדינת ישראל ובכלל זאת בזכות לבחור ולהיבחר ובשוויון, ומחמת היותן נגועות בחוסר סבירות קיצונית ובחוסר מידתיות;
ובנוסף ו/או לחילופין מדוע לא יתוקנו התקנות הנ"ל באופן שיבטיח כי בחירת רבני ערים בישראל תעשה בדרך שקופה ושוויונית על פי קריטריונים ברורים ושוויוניים כך שיינתן ביטוי הולם להרכב האוכלוסייה המתגוררת בכל עיר למרכיביה השונים לרבות ביטוי וייצוג הולם לנשים,
ובאופן שימנע עשיית שימוש לרעה בהן על ידי גורם זה או אחר;

בינתיים, נתקבל ב- ז' תשרי תשע"ב, צו על תנאי: 

 על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני בית-משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא

מלפניו צו על-תנאי המכוון אל המשיבים והמורה להם להתייצב וליתן טעם:

א.          מדוע לא יבוטלו תקנות 16-7 לתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר) תשס"ז-2007 מחמת התקנתן בחוסר סמכות, פגיעתן בשיטה הדמוקרטית ובזכויות וערכי היסוד של מדינת ישראל ובכלל זאת בזכות לבחור ולהיבחר ובשוויון, ומחמת היותן נגועות בחוסר סבירות קיצונית ובחוסר מידתיות; ובנוסף ו/או לחילופין

ב.          מדוע לא יתוקנו התקנות הנ"ל באופן שיבטיח כי בחירת רבני ערים בישראל תעשה בדרך שקופה ושוויונית על פי קריטריונים ברורים ושוויוניים כך שיינתן ביטוי הולם להרכב האוכלוסייה המתגוררת בכל עיר למרכיביה השונים לרבות ביטוי וייצוג הולם לנשים, ובאופן שימנע עשיית שימוש לרעה בהן על ידי גורם זה או אחר.

       המשיבים יגישו תשובותיהם, אם רצונם בכך, תוך 120 ימים מיום המצאת כתב זה,

לבית-המשפט ולבעלי-הדין ישירות.

            ניתנה היום, ז' בתשרי תשע"ב (5.10.11).

 

 

לצפייה בקובץ בנושא מינוי רבני ערים לחצו כאן

לצפייה בתגובת המדינה לעתירה לחצו כאן

לתגובת נאמני תורה ועבודה על תגובת המדינה לעתירה לחצו כאן

לצפייה בהחלטת בית המשפט 7.12

לצפייה בפסק דין מה 24.11 לחצו כאן

להודעה ובקשה למחיקה העתירה לחצו כאן

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

התנועה הגיעה להסכמה יחד עם משרד הדתות על תקנות חדשות. מהדברים שפורסמו לתקשורת, פבר' 2014:

 

שינוי בהרכב הגוף הבוחר רבנות עיר

השר לשירותי דת נפתלי בנט, וסגנו הרב אלי בן דהן מקדמים שינוי בהרכב הגוף הבוחר רבני עיר, שיעניק כוח רב יותר למועצת העיר ויותר ייצוג נשי

 

שר הדתות, נפתלי בנט וסגנו, הרב אלי בן דהן חתמו על תקנה שתשנה את הרכב הגוף הבוחר את רבני הערים, באופן שמירב הכוח יינתן למועצת העיר במקום לעסקנים. זאת בעקבות עתירה שהגישה לבג"ץ תנועת נאמני תורה ועבודה, שערערה על חוקיות ההסדר הקודם.

על פי התקנה החדשה, ייבחרו רבני העיר באסיפה בוחרת, אשר מחציתה תורכב מנציגי כל סיעות מועצת העיר בהתאם לגודלן היחסי במועצה. רבע נוסף מן האסיפה יורכב מנציגי ציבור ואישי ציבור שיבחרו ע"י השר לשירותי דת ובהסכמת ראש העיר, ויגיעו מתחומי הרוח, החינוך, האקדמיה והמנהל, ומרבנים הנושאים במשרות רבניות בעלי מעמד ציבורי בעיר. נציגות בתי הכנסת באסיפה הבוחרת, שבעבר חלשה על מחצית מחברי האסיפה הוקטנה לרבע מהאסיפה.

כמו כן, על פי התקנות החדשות ישתתפו נשים בהליך הבחירה בשיעור של 31% לכל הפחות.

תקנה זו באה בעקבות ביקורת שמתח בג"צ בשנה שעברה על הליך בחירת רבני הערים לאחר עתירה של תנועת "נאמני תורה ועבודה", והורה להסביר מדוע הליך בחירת הרבנים אינו נעשה בדרך שקופה ושוויונית הנותנת ביטוי מלא לכלל התושבים. עוד נטען בעתירה של תנועת "נאמני תורה ועבודה" שהוגשה לפני כשלוש שנים, באמצעות עו"ד אסף בנמלך, כי התקנות המסדירות את בחירת רבני העיר מפלות ציבורים שלמים מהליך הבחירה.

לאחר שייכנסו התקנות החדשות לתוקף, התקווה היא כי רבני הערים שייבחרו ייצגו חתך אוכלוסייה רחב יותר בערים.