פורום מנהיגות חינוכית דתית

 

 

פורום מנהיגות חינוכית דתית התנהל במשך ארבע שנים (תשס"ט- תשע"ב):