פילוח לפי מחוזות:
מספר המטופלים בעקבות פגיעה מינית ל-1,000 תושבים הינו 2.6 במחוז יהודה ושומרון, 0.6 במחוז דרום, 0.6 במחוז חיפה, 0.5 במחוז מרכז, 0.5 במחוז צפון, 0.5 במחוז ירושלים, ו 0.4 במחוז תל אביב. בממוצע: 0.6.
שיעור של 21% מהמטופלים בעקבות פגיעה מינית מתגוררים במחוז יו"ש אף שבמחוז זה מתגוררים 5% מאוכלוסיית המדינה ו-7% מאוכלוסיית הילדים במדינה.
מספר המטופלים בעקבות פגיעה מינית ל-1,000 תושבים גבוה במחוז יו"ש פי 4.3 ויותר משאר המחוזות. גם בהתחשב בשיעור הגבוה יותר של ילדים במחוז זה, מדובר בנתון גבוה.

הסבר על הנתונים:

מדובר במספר המטופלים בעקבות פגיעה מינית בכל אחד מהמחוזות כפי שהתקבלו ממשרד הרווחה, ביחד עם נתונים דמוגרפיים על כל מחוז כפי שנדלו מקובץ רשויות מקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לכל מי שמקבל שירות מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית במקום מגוריו נפתח תיק טיפול. בתיק מרוכזים נתונים על הנסיבות שהביאו לפתיחת התיק ועל סוג הטיפול המוענק. התיק יכול להיות מוגדר משפחתי (משק בית נזקק) או אישי, בהתאם לנזקקוּת (כלומר הסיבה) שהביאה לפתיחת התיק הטיפולי. לעיתים מוגדרת גם נזקקות משנית, במקרה של שני תחומי טיפול.

מדובר בנתוני שנת 2020.

על פי נתונים שהתקבלו מהלמ"ס הרי ש-60% ממטופלים בגין פגיעה מינית בשנת 2020 היו ילדים עד גיל 18