לקראת הבחירות לרבנות הראשית שיתקיימו בקיץ, שיגרה תנועת נאמני תורה ועבודה מכתב לשר סמוטריץ', יו"ר מפלגת הציונות הדתית, בנוגע לכך שאין יייצוג לתושבי יו"ש בבחירות הקרובות לרבנות

נאמני תורה ועבודה שיגרו מכתב לשר האוצר  סמוטריץ' לקראת הבחירות לרבנות הראשית שיתקיימו בקיץ, בנוגע לכך שאין יייצוג לתושבי יו"ש בבחירות הקרובות לרבנות.

"רבני ערים ויישובים מתחומי יהודה ושומרון, אינם נכללים באסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים"

במכתב ששלחה תנועת נאמני תורה ועבודה לשר האוצר, בעקבות הדרתם של הרבנים מיו"ש בהצבעה לרבנות הראשית נכתב: "הרבנות הראשית שייכת לכלל עם ישראל – גם זה שמתגורר בחבלי יהודה ושומרון, ואין סיבה שרבנים מן ההתיישבות יימנעו מלקחת חלק באסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים". כך נכתב במכתב ששוגר ליו"ר מפלגת הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ, לקראת החבירות לרבנות הראשית בקיץ.

הדבר פוגע באופן חמור בייצוגיות של הציונות הדתית

"לקראת הבחירות לרבנות הראשית, שייערכו בעוד כחצי שנה, אנו פונים אליך בבקשה לקדם תיקון לחוק הרבנות הראשית לישראל התש"מ", נכתב במכתב. "בשל פרשנות מסוימת לחוק, רבני ערים ויישובים מתחומי יהודה ושומרון, אינם נכללים באסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים. הדבר פוגע באופן חמור בייצוגיות של הציונות הדתית, שחלקים גדולים ממנה מתגוררים מעבר לקו הירוק, באסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים ובהשפעתה על דמותה של הרבנות הראשית".

"חוק הרבנות הראשית לישראל קבע כי את הרבנים הראשיים תבחר אסיפה של 150 חברים, מתוכם 80 רבנים. מטרת החוק לתת ייצוג רחב לאוחזים בתפקידי הרבנות המרכזיים במדינת ישראל, כדי לוודא שהרבנים הראשיים ייבחרו על דעת רוב הציבור הצורך את שירותי דת ומעוניין בהם.

"למותר לציין, שחלק גדול מאד מקרב ציבור זה הוא הציונות הדתית, אשר דומה שמחשיבה יותר משאר המגזרים את מעמדה של הרבנות הראשית ודואגת לכבודה. דא עקא, שכיום, בשל פרשנות מסוימת לחוק, רבני ערים ויישובים מתחומי יהודה ושומרון, אינם נכללים באסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים.

"הדבר פוגע באופן חמור בייצוגיות של הציונות הדתית, שחלקים גדולים ממנה מתגוררים מעבר לקו הירוק, באסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים ובהשפעתה על דמותה של הרבנות הראשית. מעבר לאמור, יש לזכור שמוסד הרבנות אמור להוות גורם מ אחד ו מלכד עבור כלל חלקי העם. בשל כך, מעבר לנושא רבני היישובים והערים, חשוב לכונן אסיפה שתתן ביטוי למגוון רחב יותר של אוכלוסיות, בדגש על נשים, שייצוגן באסיפה הבוחרת נמוך באופן משמעותי מייצוגן באוכלוסייה הכללית.

לסיום כתבו במכתב: "אנו סבורים שדווקא במשמרת שלך, חשוב להביא לתיקון עוול זה. הרבנות הראשית שייכת לכלל עם ישראל – גם זה שמתגורר בחבלי יהודה ושומרון, ואין סיבה שרבנים מן ההתיישבות יימנעו מלקחת חלק באסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים. אנו מאמינים שייצוג הולם של כלל חלקי האוכלוסייה באסיפה הבוחרת יביא לרבנות יותר אחראית וקשובה לציבור ששלח אותו למשימה חשובה זו.

 

המאמר הזה התפרסם ב https://www.kipa.co.il/