פניות רבנים בנושא- בעברית

 

 

 

1. הרב ריסקין:

הרב אבי וייס הוא אחר מהרבנים הכי פעילים והכי חשובים לא רק ביהדות אמריקה, אלא ביהדות העולם. הוא הכשיר מאות אם לא אלפי יהודים לתורה ולמצוות, והוא עובד במסירות נפש למען היהודים והיהדות בכל מקום שהם בסכנה. אני מכיר אותו אישית כאדם שזהיר במצוות קלה כבחמורה. נכון הוא שהרב וייס מכשיר נשים להיות מנהיגות בקהילות, אבל גם בזה נראה לי שיש לו על מי להישען ברמה ההלכתית.

(02.01.2014)

__________________________________________________________________

2. הרב דוד ביגמן :

"בהך דאלו ואלו דברי אלקים חיים כלול הוא היסוד כי גם השיטה הנדחית מהלכה דעת תורה היא, אם רק נאמרה לפי גדרי המשא ומתן של תורה שבעל פה" (הרב יצחק הוטנר, פחד יצחק, חנוכה ג)

מאז ומתמיד היו מחלוקות בהלכה, והדיון הפתוח הוא לשד החיים של תורה שבעל פה. רק בסטיה רבתית מהדרך נקטו ב"פסול גברא". אם פוסקים חלוקים על עמדה זו או אחרת של הרב וייס, אדרבה, שיחלקו עליה בחריפות ובשיח תורני ראוי. לא כך היא דרכה של תורה לפסול אדם על עמדותיו ההלכתיות ללא ציון מהן, וללא דיון בתוכנן ובתוקפן. מחלוקת ראויה, לא רק שאינה מזיקה לתורה, היא אף מגדילה תורה ומאדירה.

(04.01.2014)

 __________________________________________________________________

3. הרב יהודה גלעד:

בעידן שבו המאבק המרכזי של יהדות העולם בכלל ויהדות ארצות הברית בפרט הוא המאבק בהתבוללות, נדרשת הרבנות הראשית לישראל לעמוד לימין היהדות האורתודוכסית ובעיקר לימין זרם המורדן-אורתודוכס, הפועלים ללא לאות לקרב את קהילותיהם ליהדות, ולענות על השאלות ותהיות של הנוער. בחזית מאבק זה בקרב יהדות ארצות הברית עומד הרב אבי וייס, ופגיעה במעמדו היא טעות חמורה ואיוולת, ופוגעת במאבק החשוב של כולנו נגד ההתבוללות.

(04.01.2014)

__________________________________________________________________

4. הרב דוד סתיו:

אפשר להתווכח עם כל מיני פסיקות של הרב אבי וייס, אי אפשר להתווכח על כך שכאשר הוא אומר על מישהו שהוא יהודי – אזי הוא יהודי. על פסיקות הלכתיות – בענייני גיור וכדומה, צריך ואפשר לדון, אבל לא ייתכן שתיפסל נאמנותו של רב המחויב להלכה להעיד על אדם מקהילתו שהוא יהודי".

(02.01.2014)