פניות שונות למשרדי ממשלה

 

בס"ד ה שבט תשע"ב' 29.1.12

 

לכבוד,
ד"ר יובל שטייניץ, מר יעקב מרגי,
שר האוצר השר לענייני דתות

הנדון: העלאת שכר לרבנים

א. על פי פרסומים בתקשורת בכוונתכם להעלות את שכרם של הרבנים אשר נבחרו בשנים האחרונות, רבני עיר ורבנים בדרגות אחרות (כרבני שכונה ואזוריים).
ב. אנו פונים אליכם בבקשה לדחות את ההחלטה להעלות באופן משמעותי את משכורות הרבנים. העלאה כזו איננה הוגנת, פוגעת בעקרון השוויון ורעתה העיקרית בנזק אשר היא גורמת בהבאת תיקון שורשי לקידום מעמדם של הרבנים והרבנות בישראל. העלאת השכר פוגעת באינטרס הציבורי ואף נגועה בבעיות חוקיות.
ג. ממילא, העלאה כזו איננה עומדת במבחני הגינות וצדק בסיסיים, וספק אם תעמוד במבחן משפטי.
ד. מעבר לעוול האישי הכרוך בהעלאת השכר, יש בשינוי השכר פגיעה ברשויות האחרות היושבות על המדוכה – המחוקקת והשופטת. עניינם של רבני השכונות, הגדרת תפקידם ודרכי בחירתם מצוי בדיון בוועדה לביקורת המדינה בעקבות דו"ח חריף של המבקר. המשרד התחייב לוועדה להגיש בפניה הגדרת תפקיד ודרכי בחירת רב שכונה, קודם לקבלת החלטה בעניין.
ה. הדיון נמצא בעיצומו, ושינוי תנאי השכר בטרם הושלמה הגדרת התפקיד מנוגד לכל היגיון ופוגע בכבודה של הוועדה.
ו. עניינם של רבני היישובים והמועצות האזוריות נידון בפני בג"צ, והמדינה אף הגישה לבית המשפט את דו"ח וועדת גולדברג בנושא. הדו"ח המליץ על שינויים דרמטיים בתפקידים אלו. תוספת שכר לתפקידים בהם התחייב בית המשפט לשינוי, מהווה פגיעה בכבודו של בית המשפט.
ז. בנוסף, כפי שידוע לכם, אותם רבנים נבחרו לתפקידם ביודעם את המשכורת הצפויה להם בתפקיד. יתר על כן, מועמדים אחרים נמנעו מלהתמודד לתפקיד, ביודעם את המשכורת לזוכה במכרז. מידת הצדק מחייבת כי קודם לשינוי השכר, יש לפתוח מחדש את המכרז, להודיע את תנאי השכר הצפוי לזוכים בו, ולאפשר התמודדות שווה לכל הכשירים לתפקיד.
ח. דווקא בתקופה שבה מגזרים רבים מקווים להעלאה במשכורתם, ושהנטל הכלכלי של מעמד הביניים עלה למקום גבוה בסדר העדיפויות, יש לקבל החלטות מסוג זה בכובד ראש.
ט. על כן אנו מבקשים מכם להימנע מלהחליט על תוספת השכר למשרות הרבנים.

 

 

בכבוד רב,
ד"ר הדר ליפשיץ,                                                    הרב אילעאי עופרן
יו"ר 'אור חדש'                                                         רכז 'אור חדש'