פעולה חינוכית בנושא: סוגיית הגרעין- בין דבר ברוך לזה שלא

 

 

מימין, ניתן לראות לדוגמא, תקנון אשר הובא לידיעתנו מעיירת פיתוח. הדגשת השורות נעשתה במקור. (לאחר תכתובות ופגישות בנושא, הובטח לנו ע"י החמ"ד, כי התקנון לא יחולק יותר להורים).

 

שאלות לדיון:

מה דעתכם על התקנון?

האם התקנון, מדיר למעשה חלק מהאוכלסייה המקומית, שאותה לכאורה התכוון הגרעין לחזק?

אולי זה נכון ומתאים למציאויות מסוימות?

אולי זו הדרך היחידה לחזק את האוכלוסיה ולהביא תושבים חדשים?

כיצד גרעין צריך לפעול?