הקדמה: השבת נלך בעקבות יעקב אבינו – שמלמד אותנו כיצד בתהליך הדרגתי אפשר להפוך את הרחוק מאיתנו לקרוב אלינו, לשבור את החומות ולקרב לבבות.

מהלך הפעולה:

1.נפתח את הפעולה בלהתחלק לשני מעגלים: מעגל פנימי ומעגל חיצוני שיושבים אחד מול השני. אנחנו שואלים שאלה ובכל שאלה חדשה המעגל החיצוני זז כסא אחד ימינה. בכל שאלה שני המעגלים גם שואלים וגם עונים, כל אחד בתורו (נקציב להם דקה וחצי לכל שאלה, אפשר גם לראות מתי החניכים ממצים את השאלה ואפשר לעבור הלאה). השאלות שנשאל הם: "ספרו על חבר אחד שמאד התקרבת אליו לאחרונה" "ספר על חבר שדווקא התרחקת ממנו" "מה מרחיק אותי מחבר?" "מה מקרב אותי חזרה אל חבר?"

2.שיח- נחזור למעגל הכללי, ונבקש מהחניכים לשתף על השיח הפנימי שהיה בינהם. לא צריך לדבר על החבר הספיציפי אלא על הדברים הכללים – מה מרחיק אותי מחבר ומה מקרב אותי חזרה?

אפשר להפוך את השיח לדיון, אפשר שישאר רק ברמת השיתוף מהשיח שהיה. אחרי שמיצינו את השיח נספר לחניכים על יעקב ועשיו.

בפרשת השבוע יעקב ועשיו נפגשים אחרי המון שנים של מרחק. יעקב לקח מעשיו את הבכורה ויש ביניהם סכסוך גדול, ולקראת המפגש המחודש יעקב במתח – איך עשיו יתנהג כשיפגשו?

יעקב רוצה לשקם ביניהם את היחסים לקראת המפגש. מי יודע מה הוא עושה? נתן לחניכים לענות, ומשם נעבור ללימוד שלנו בו יהיו כל התשובות.

3.נלמד יחד את הלימוד בדף המקורות.

4.סיכום – בחיים שלנו אנחנו יכולים להרגיש מרחק גם מאנשים שהיו קרובים אלינו אבל גם מקבוצות שלמות בחברה. ריחוק בעם ישראל בין הקבוצות השונות בעם גרם לאירועים הכי חמורים שהיו בעם שלנו – זאת בגלל שהמרחק והקושי הריגשי הוביל למעשים קיצוניים ורעים. אם נשכיל ללמוד מיעקב- לדעת לקרב אלינו את הרחוקים אלינו, נוכל לשבור את החומות שיש בעם וגם בינינו לבין קרובינו, ונגדיל אהבה בעולם.

שבת שלום!

לשאלות הערות ומחשבות על הפעולה – שלחו לנו הודעה באינסטגרם או בטיקטוק של חדר השאלות!