בשנה האחרונה נשמעות כמעט מידי יום, קריאות  כנגד צה"ל ומפקדיו, העוקרות את השורשים עליהם חינכנו את ילדינו וחיילנו לתמיכה בצה"ל ונוגדות את הערכים היהודיים בהם אנו מאמינים.

​אנו מברכים על ההדברות הראויה שנוצרה בין מנהיגי הרבנים בציונות הדתית לבין הצבא באופן מכובד, ומתוך שאיפה לתת לחייל הדתי את התנאים הטובים ביותר שיתאימו לקיום אורח חייו.

אותם הגורמים המגנים את צה"ל משתמשים באמצעים שיווקיים וכוחניים שונים כמו הקמת "מלשינון", והכפשת מפקדי צה"ל ומערערים את היסודות עליהם מושתת צבא העם במגוון רחב של נושאים.

על דגל ההתנגדות אותו נושאים עימם המוחים, חרוטה פקודת השירות המשותף. סילופי עובדות ועיוותים רבים סופרו בכלי התקשורת על אותה פקודה, שניכר כי חלק מהדוברים כלל לא טרחו לקרוא ואם עשו כן, הרי שהבינו אותה בצורה מגמתית. על מנת ליישר את ההדורים, בחרנו להביא בפני הציבור  את הפקודה עצמה, ע"מ שיוכל להיווכח בעיניו שפני הדברים שונים מכפי שיש הטורחים לצייר בפניו​.​

נקודות עיקריות כנגד טענות מתנגדי הפקודה:

  1. דרישת מתנגדי הפקודה החדשה לחזור לפקודה הישנה, פקודת השילוב הראוי– למעשה, פקודת השירות המשותף נועדה להבהיר את כוונת פקודת השילוב הראוי שבמקומות מסויימים הוצאה מהקשרה. נהפוך הוא – המטרה הייתה להגן על החייל הדתי.
  2. צניעות: ניראה כי היה חשוב לכותבי הפקודה לתת פתרון 'צנוע' לבנות ולבנים במקרה שבו תנאי השטח מסובכים, ועל כן מוקדש פרק שלם לסוגיה זו. הפקודה מחמירה מאוד בהפרדה במבני השירותים ובמגורים, וכל חריגה מצריכה שלל אישורים. די לראות את כמות הפעמים שמופיעה המילה "נפרדים", כדי לשלול את הטענה שיש שאיפה לערבוב בין המינים.
  3. מנסחי הפקודות: פקודת השילוב הראוי לא נוסחה בשיתוף 'רבנים', אלא בשיתוף הרבנות הצבאית. נכון שגורמים צבאיים שונים התייעצו עם גורמים אזרחיים בגלל הרגישות ואין בזה לדעתנו כל רע. אך, גם טיוטות פקודת 'השירות המשותף' עברו עיניים של רבנים שבירכו עליה, כולל הרבצ"ר הנוכחי שהתייעץ בנושא עם רבנים בכירים בציונות הדתית.
  4. הפקודה עוסקת בצניעות הלבוש. לחיילות אסור ללבוש גופיות, מכנסיים קצרים וכד',  כמו כן לחיילים אסור ללבוש גופיות וכד'.
  5. פעילות משותפת: חייל דתי יכול להימנע מפעילות עם בני המין השני, והמפקד חייב להיענות לבקשה אם יש אמת בחשש שמעלה החייל.
  6. שירות דתי ביחידה מעורבת: אנו מאמינים כי ישנה בעיה לחייב חייל לשרת עם חיילות ביחידות קרביות מעורבות. אך מסתבר שגם הפקודה מסכימה עם טענה זו – חייל דתי אינו מחויב לשרת במסגרת מעורבת, ואין כל אפשרות  לחייבו!
  7. שירת נשים: בפעילות הווי רשאים החיילים ואנשי הקבע לבחור שלא להשתתף מסיבות של צניעות ו"קול באישה". הקושי מתעורר בטקסים הממלכתיים – הרבנות הצבאית פסקה כי בטקסים רשמיים, אין איסור להשתתף בטקס גם כשאשה שרה. החלטת הרבנות מקובלת על דעתם של רבנים בכירים בציונות הדתית, ומסתמכת על עמדות הלכתיות בתחום.

אנו רואים את נוסח הפקודה כנוסח ראוי ומתאים לצבא העם. עם זאת, בישום הפקודה אנו מציעים  לשים לב לכך שחייל שנשאל בתחילת שירותו האם מעוניין הוא להשתבץ ביחידות מעורבות עלול להיות "מסומן". ניתן למצוא פתרונות ראויים שיגשימו את רצונו של החייל מחד, ומאידך לא ידחקו אותו לשוליים וייצרו יחידות הומוגניות בניגוד לעקרונות "צבא העם".

אנו מזמינים את הקורא/ת לקרוא את הפקודה כלשונה, כפי שמופיע בקובץ בהמשך העמוד.​