רקע

מדינת ישראל עוברת מגמה של הגברת השקיפות של כל היחידות הממשלתיות, לרבות הרשויות המקומיות והחברות הממשלתיות. חוק חופש המידע, שנחקק בשנת 1998, הפך מאז לכלי עבור אזרחים רבים להבין יותר טוב כיצד פועלים משרדי הממשלה השונים ופרסומים שונים בתקשורת נולדו כתוצאה ממידע שסופק באמצעות שימוש בכלים שמספק החוק. בהמשך לכך, בשנת 2012 הוקמה במשרד המשפטים היחידה הממשלתית לחופש המידע שמטרתה הגברת השקיפות השלטונית.

בכנסת ה-20 אף הוחלט על הקמת וועדה מיוחדת להנגשת הידע הממשלתי לציבור המכונה "וועדת השקיפות".

על אף המגמה ההולכת וגוברת לשקיפות ממשלתית, ישנם עדיין מקומות רבים בהם השקיפות נמצאת בחסר רב. למשל, לאחרונה בבדיקה יזומה של היחידה לחופש המידע מול הרשויות המקומיות, נמצא כי כ-50% מהרשויות שנבדקו כלל לא הגיבו לבקשות חופש מידע שנשלחו אליהן, ורק 9% נתנו מענה מלא.

המצב בשירותי הדת איננו יותר טוב, אם לא יותר גרוע. רוב שירותי הדת מסופקים באמצעות המועצות הדתיות – גופים עצמאיים מקומיים שאחראיים על אספקת שירותי דת כגון מתן תעודות כשרות, רישום לנישואין, תפעול מקוואות, עירוב, תרבות תורנית, ולעתים אף אחריות על חברת הקבורה. למרבית המועצות הדתיות אין אתר אינטרנט או גורם לפניות ציבור. גם ממונה על יישום חוק חופש המידע לא תמיד בנמצא, ואין דרך להשיגו לעתים באמצעים אלקטרוניים אלא באמצעות פנייה טלפונית למועצה.

גם ביחידות הממשלתיות האחרות האמונות על שירותי הדת, קרי המשרד לשירותי דת ויחידות הסמך שלו – הרבנות הראשית ובתי הדין הרבניים, יש מקום לשיפור השקיפות לציבור. נוסיף לכך גורמים נוספים כגון מינהלת הזהות היהודית, מערך הגיור הממלכתי וגופי קבורה פרטיים שנתמכים על ידי המדינה (חברות קדישא).

התכנית המוצעת

מטרת פרויקט שקיפות בשירותי הדת (שם זמני) הוא להגביר את השקיפות השלטונית בשירותי הדת על מנת להביא לשיפור שירותי הדת והנגשת השירותים לציבור. התפיסה העומדת מאחורי הפרויקט היא שככל שהידע בידי צרכן שירותי הדת יהיה גדול יותר ויבין כיצד פועלת המערכת, כך הוא יוכל לעמוד על זכויותיו ויוכל לפנות לגורמים הרלוונטיים בעת הצורך. בנוסף לכך, כפי שהתרחש בגופים ממשלתיים אחרים בהם שופרה השקיפות, הדבר יתרום לשיפור השירות לציבור מצד נותני השירות.

במסגרת הפרויקט ייבחרו מספר אמצעים להגברת השקיפות בשירותי הדת:

  •  יוגשו בקשות חופש מידע רוחביות אשר יפורסמו לציבור באופן מרוכז ונגיש.
  •  נפעל להקמת עמוד אינטרנט ייעודי (במסגרת קיימת או חדשה) לכל מועצה דתית, בה יונגש כלל המידע הנדרש לציבור.
  •  נפעל מול בעלי עסקים לחשוף את נהלי הכשרות ותשלומי הכשרות הקבועים והמשתנים שלהם.
  •  יפורסמו נתונים תקציביים בתחומים שונים בשירותי הדת שיובאו לידיעת ועידכון הציבור.

וִהְיִיתֶם נְקִיִּם מֵ-ה', וּמִיִּשְׂרָאֵל