Description: לוגו-עת-לעשיה.פרוייקט עת לעשיה מיועד לצעירים בגילאי 20-30, הרואים עצמם מחויבים לערכי התורה והעבודה ומעוניינים לקדם קול דתי עמוק, פתוח, רחב, רציני ומחויב להלכה בקרב צעירי הציונות הדתית, ולהשפיע בעשיה חיובית ובלקיחת אחריות ציבורית!

הצטרפו אלינו, כי חייבים לקחת אחריות!

מה אנחנו עושים ב"עת לעשיה"???

Description: masaot.jpgDescription: chovrot.jpgDescription: face.jpgDescription: noar.jpgDescription: drushim.jpgDescription: knasim.jpgלקריאה נוספת לחצו על הכפתורים