תנועת נאמני תורה ועבודה בתגובה לחוק עזר העירוני שעבר ב20/1/21 בחריש, ומסדיר פתיחת וסגירת עסקים בשבת:

חוק העזר העירוני החדש בחריש מוכיח שוב שדרך הפשרה וההסכמה היא הדרך המנצחת. אנו מברכים את ראש מועצת חריש וחברי המועצה על הגעה להסכמות על דמותה של השבת במרחב הציבורי באופן שמאפשר חיים משותפים, מחזק את הסולידריות בין דתיים מסורתיים וחילונים בישראל ואת מעמדה של שבת כערך לאומי מאחד, במקום להפוך לסלע מחלוקת המפלג בינינו.
דווקא בתקופת משבר בריאותי, כלכלי ופוליטי, זה הזמן לחזק את הרשויות המקומיות כמבוגר האחראי ולהעביר סמכויות גם בתחום דת ומדינה לאחריותן.