פרקי בובות 

פרקי אבות לילדים עם הרב ד"ר בני לאו והבובות יוני ונוני 

יוצרי הסדרה: מולי קימל, אילה גליק-זמיר, חן גלון-קליין

פרקי בובות תקליטור ראשון, משניות 1-6

פרקי בובות תקליטור 2, משניות 7-12

פרקי בובות תקליטור 3, משניות 13-18

פרקי בובות תקליטור 4, משניות 19-24

לעילוי נשמת הורינו היקרים
חבר התנועה שמואל שורץ ורעייתו רנה

זכרונם לברכה

אשר הלימוד בפרקי אבות היה לקבע בביתם

והיה נר לרגלם באורחות חייהם