פרקי בובות 

פרקי אבות לילדים עם הרב ד"ר בני לאו והבובות יוני ונוני 

יוצרי הסדרה: מולי קימל, אילה גליק-זמיר, חן גלון-קליין

שיר פתיחה פרקי בובות

פרקי בובות תקליטור ראשון, משניות 1-6

פרק 1: קנה לך חבר

פרק 2: אם אין אני לי מי לי 

פרק 3: איזהו חכם הלומד מכל אדם

פרק 4: לא הבישן למד

פרק 5: הווי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות

פרק 6: אמור מעט ועשה הרבה

פרקי בובות תקליטור 2, משניות 7-12

פרק7: הווי דן את כל האדם לכף זכות

פרק 8: אל תרצה את חברך בשעת כעסו

פרק 9: אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה

פרק 10: איזהו עשיר השמח בחלקו

פרק 11: יהי ממון חברך חביב עליך כשלך

פרק 12: אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו

פרקי בובות תקליטור 3, משניות 13-18

פרק 13: איזהו גיבור

פרק 14: לא עליך המלאכה לגמור

פרק 15: סייג לחכמה שתיקה 

פרק 16: במקום שאין אנשים היה איש

פרק 17: ועשו סייג לתורה

פרק 18: אין לך אדם שאין לו שעה

פרקי בובות תקליטור 4, משניות 19-24

פרק 19: מחלוקת לשם שמיים

פרק 20: בנפול אויבך אל תשמח

פרק 21: אל תפרוש מן הציבור

פרק 22: לא בשביל לקבל פרס

פרק 23: לפום צערא אגרא

פרק 24: מצווה גוררת מצווה

לעילוי נשמת הורינו היקרים
חבר התנועה שמואל שורץ ורעייתו רנה

זכרונם לברכה

אשר הלימוד בפרקי אבות היה לקבע בביתם

והיה נר לרגלם באורחות חייהם