מחקר

פרק עשירי: מצב לימודי העברית והבנת הנקרא בחמ"ד

מתוך: החינוך הממלכתי-דתי, תמונת מצב, מגמות והישגים

חלק ב'

אריאל פינקלשטיין

תשרי תשע"ג

סיכום ודיון

מבחני ההישגים בתחומי העברית והבנת הנקרא מציגים תמונה שווה למדי בין החמ"ד ובין החינוך הממלכתי כשבדרך כלל הפערים זניחים במיוחד כשבוחנים את הציונים לאור הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים. המעניין הוא שהמבחנים הבינלאומיים מציגים תמונה אמביוולנטית: במבחני פיז"ה מדורג החינוך העברי בישראל הרבה מתחת לממוצע ואילו במבחני פירלס מדורג החינוך העברי דווקא מעל הממוצע, ולכן קשה להבין היכן נמצא החמ"ד בחתום אוריינות הקריאה ביחס למדינות העולם. נתון מעניין נוסף שעולה מהמבחנים השונים הוא פער משמעותי לטובת הבנות בתחום אוריינות הקריאה הן בחינוך הממלכתי והן בחמ"ד.