מחקר

מגמות בכמות התלמידים בחמ"ד

מתוך: החינוך הממלכתי-דתי, תמונת מצב, מגמות והישגים

חלק א'

אריאל פינקלשטיין

תשרי תשע"ג

סיכום ודיון

בפרק זה סקרנו את כמות התלמידים בחמ"ד במהלך השנים וראינו כי בשלושים השנים האחרונות החמ"ד שומר על יציבות יחסית של כ-20% מהחינוך היהודי בישראל, בזמן שהחינוך החרדי התעצם והחינוך הממלכתי נחלש. כמו כן, בחנו את התפלגות החמ"ד בתוך המחוזות השונים וראינו שרוב תלמידי החמ"ד לומדים באזור המרכז ובאזור ירושלים. ההתפתחות המעניינת עליה הצבענו בפרק זה היא הנשירה הגדולה של תלמידים מן החמ"ד המתרחשת בעיקר במעבר מהגן לכיתה א' ובמעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים. הראנו כי על אף
שיש הסוברים שהתלמידים עוזבים ברובם לחינוך החרדי, למעשה רק מיעוט עובר לחינוך החרדי, ואילו הרוב המוחלט של התלמידים עוזב לחינוך הממלכתי