מחקר

פרק רביעי: לאן ממשיכים בוגרי החמ"ד? – ישיבות, מכינות וצבא

מתוך: החינוך הממלכתי-דתי, תמונת מצב, מגמות והישגים

חלק א'

אריאל פינקלשטיין

תשרי תשע"ג

סיכום ודיון

בפרק זה סקרנו בקצרה את האופציות השונות העומדות בפני בוגר כיתה י"ב בחמ"ד והראנו מהן המגמות כיום בקרב בוגרי החמ"ד. כפי שראינו, ישנם הבדלים גדולים בין המוסדות השונים בחמ"ד כאשר בעבר בוגרי המקיפים מיעטו ללכת למוסדות המשך תורניים, אך בשנים האחרונות נפתחו מכינות קדם-צבאיות וישיבות הסדר המיועדות לבוגרי מקיפים, ואלה הצליחו להגדיל את אחוז בוגרי המקיפים הממשיכים
במוסדות תורניים. מגמה נוספת עליה הצבענו היא גידול משמעותי בעשור האחרון במכינות הקדם-צבאיות ובתלמידיהן, בעיקר במכינות הקדם צבאיות הכלליות בהן כרבע מהתלמידים הינם בוגרי החמ"ד..