פ”ת:ניצחון להורים במאבק נגד ההפרדה המגדרית

 

 

 הורי בית הספר מורשה בפתח תקווה החליטו להאבק נגד החלטת משרד החינוך לבצע הפרדה מגדרית בבית הספר כבר מכיתה א’.ההורים יצאו למאבק, ארגנו עצומות, מימנו ייעוץ משפטי הפגינו מול העירייה וניצחו.מועצת העיר פתח-תקווה וראש העיר יצחק אוחיון החליטו פה אחד לבטל את החלטת משרד החינוך להפרדה.כעת נותר רק להמתין למשרד החינוך.

02/08/2011

ביום ראשון האחרון התכנסו תושבי שכונות הדר גנים ועמישב מול בניין עיריית פ”ת והפגינו נגד החלטת משרד החינוך והעירייה להפריד מגדרית את הבנים והבנות בבית הספר.

על פי ההחלטה שהייתה צפויה להתבצע בשנה הבאה בית הספר, המונה כ-1,200 ילדים (כ”י) , היה אמור להיות מחולק לשני בתי ספר נפרדים, על פי חלוקה מגדרית.

קצת רקע:בשל מצוקת המקום במבנה הקיים, הועלתה הצעה לחלק את בית הספר לשניים, כבר בשנה”ל תשע”ב. בעקבות זאת, פנו משרד החינוך ועיריית פתח תקווה לוועד הורי ביה”ס, המונה כ- 125 חברים, בבקשה לדון ולהחליט על אופן חלוקת ביה”ס, במשך למעלה משמונה חודשים, נערכו בנושא ישיבות ועד רבות, בנוכחות ובהשתתפות פעילה של הנהלת ביה”ס ונציגי מנהל החינוך בעירייה, לאחר שנשקלו מספר חלופות, החליט ועד ההורים לדון בשתי חלופות בנוגע לחלוקתו האפשרית של בית הספר: חלופה ראשונה: חלוקה לחטיבה צעירה ובוגרת חלופה שנייה: חלוקה לבי”ס נפרד לבנים ולבי”ס נפרד לבנות. בתום התהליך, נערכה הצבעה חשאית, והוחלט ברוב קולות כי בתי הספר העתידיים יחולקו לחטיבה צעירה ולחטיבה בוגרת, ואילו אפשרות החלוקה המגדרית נפסלה על הסף אך בפועל יצאה הודעה בכתב מטעם מנהל החינוך בעיריית פתח תקווה ובחתימת מ”מ ראש העיר, לפיה הכיתות יהיו כיתות נפרדות מגדרית כבר מכיתה א’.

ההורים החליטו לצאת למאבק בהחלטה החתימו עצומות מימנו מכיסם ייעוץ משפטי ויצאו להפגנה בסיומה כאמור הוחלט בעיריית פתח תקווה לבטל את ההחלטה.

במכתב ששלחו ההורים ונציגם עו”ד אביעד הכהן לראשי מערכת החינוך הם כותבים כי:”ההחלטה שהתקבלה מתאימה לרוח ההקצנה העוברת על מערכת החמ”ד, הצבעת ההורים, הייתה גם הצבעת נגד ואמירה מפורשת נגד הפרדה מגדרית, שאינה הולמת את אורח חייהם, וכופה עליהם נורמות דתיות מחמירות וקיצוניות, שישפיעו לא רק על ביה”ס כי אם על המרקם השכונתי כולו”.

”עמדת משרד החינוך המצדדת בהפרדה מגדרית, כופה באופן בלתי סביר ובלתי מוצדק על ההורים לשלוח את ילדיהם לבי”ס מופרד מגדרית, בניגוד לרצונם, בניגוד לדעתם ובניגוד להשקפת עולמם הדתית, החינוכית והערכית, תוך הפרת סטטוס קוו ופגיעה בלתי הפיכה באופיים של ביה”ס והשכונה” הוסיפו ההורים במכתבם.

עוד התייחסו ההורים לנושא הוספת לימודי קודש על חשבון לימודים כלליים בכיתות הנמוכות:”מגמה זו עולה בקנה אחד עם רוח ההקצנה העוברת בעת האחרונה על כל מערכת החמ”ד, ומתבטאת, בין השאר, כל מקום ומקום לפי דרכו, בהפרדה מגדרית, או בניסיונות להפרדה כזו, כבר בכיתות הנמוכות של בית הספר, בהכנסת “מלמדים” למוסדות החמ”ד, בגריעת מקצועות “חול” – כגון מדעים, אמנויות, חינוך גופני, אנגלית ומוסיקה – מתוכנית הלימודים והמרתם במקצועות “קודש” (בעקבות תוכנית “מתנ”ה”), קיום אירועים בית ספריים נפרדים; “צנזור” ספרים מספריות מוסדות החינוך של החמ”ד בתואנה שאינם “די צנועים”, כפיית הוראות לבוש מחמירות על מורות ומנהלות, ועוד.

סוף טוב הכל טוב בסופו של דבר לאחר ההפגנה התיישרו ראשי העירייה עם ההורים וכעת ממתינים ההורים לקבל קצת הבנה גם ממשרד החינוך.

מתנועת נאמני תורה ועבודה נמסר בעקבות הסיפור כי:”מגמת ההפרדה בחינוך היסודי בחמ”ד, היא תופעה ארצית רחבה, המובלת במקרים רבים בניגוד לדעת הרוב ובשמו של “שלום בית” הבא לרוב רק לטובת צד אחד. חינוך לצניעות אמיתית וליכולת התמודדות אמונית יוכל לבא ממקום המכין את ילדיו לעולם ולא מזה הבורח ממנו. דווקא פעילות חינוכית מעורבת, אשר מעניקה לילדינו כלים להתמודדות אמיתית, מהווה תגובה חינוכית הולמת יותר לאתגרי זמננו, בוודאי יותר מהפרדה זו, בגילאים הנמוכים של החינוך היסודי, שאין לה בסיס מחקרי ופדגוגי” 

http://www.datili.co.il/index.php?id=48886