צהר: לא להחליף את מנהל בתי הדין הרבניים

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3902912,00.html

 

שר המשפטים מתכוון להחליף את הרב אלי בן דהן, אך חלק מהארגונים הדתיים מבקשים להיאבק בהחלטה. "מדובר בעת רגישה ולא ברור אם המחליף יהיה טוב יותר", אמרו בצהר. "במקומו 'יונחת' איש ש"ס" חוששים נאמני תורה ועבודה
09.06.10 

ארגון רבני "צהר" פנה השבוע לשר המשפטים יעקב נאמן בבקשה לבחון מחדש את עמדתו, לפיה יש להחליף לאלתר את מנהל בתי הדין הרבניים, הרב אלי בן דהן.

סוגיית סיום כהותנו של בן דהן עלתה על הפרק בעקבות החלטת הממשלה לקצוב את כהונתם של בכירים בשירות המדינה, והעניין צפוי לידון בסוף השבוע על שולחן הוועדה לבחירת דיינים. ב"צהר" מדגישים כי היועץ המשפטי לממשלה כבר חיווה דעתו שהחלטת הממשלה אינה חלה על הרב בן דהן, שכן הגורם המוסמך לקצוב את כהונתו הוא הוועדה לבחירת דיינים, אלא שבלשכתו של שר המשפטים דוחים את הטענה ומשיבים שהחלטת הממשלה חלה על כל המערכת.

בפנייה לשר המשפטים מציינים יו"ר הנהלת "צהר", הרב דוד סתיו, ומנכ"ל הארגון, הרב ד"ר משה בארי, כי מדובר בתפקיד רגיש ומורכב, הדורש יכולות גבוהות של גישור בין זרמים שונים, הכרה מידי קהלים רחבים, והבנה ואמפתיה כלפי הנזקקים לבתי הדין.

בצהר אומרים כי הרב בן דהן הצליח במשך שנות כהונתו לקדם נושאים חשובים ולבצע רפורמות מרחיקות לכת בשירות הניתן לאזרחים במערך בתי הדין הרבניים. בין אלו: הקמת יחידה מיוחדת לטיפול בעגונות, הקמת קרן סיוע לעגונות לתשלום חובן לבעליהן, הכנסת חברות חקירה פרטיות העוסקות באיתור בעלים בארץ ובעולם ועוד.

כן טוענים ב"צהר" שבן דהן יזם והביא לחקיקת חוקים לטיפול בבעיית סרבנות גט, כמו חוק הסנקציות על סרבני גט המאפשר קיום דיון יחיד כדי לייעל ולקצר את ההליכים, וכמו החוק למניעת אלימות במשפחה שמרחיב את האפשרות שבידי בית הדין הרבני להרחיק בעל מכה מהבית.

סתיו ובארי ציינו במכתב לשר כי אמנם תקינות שלטונית מחייבת רענון בקרב בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה, אך עם זאת, "במציאות הרגישה שבה נמצאים בתי הדין הרבניים, איננו סבורים שנכון הוא להחליף את המנכ"ל הנוכחי במנכ"ל חדש, כאשר אין יודעים אם הוא יהיה טוב יותר מהנוכחי".

מי בעד, מי נגד
בין הארגונים הדתיים קיימת מחלוקת בנוגע להמשך תפקידו של בן דהן. בארגון "מבוי סתום", המטפל בנשים מסורבות גט, תומכים במהלך שמוביל שר המשפטים לסיום הכהונה של מנהל בתי הדין. מולם מתייצב ארגון "נאמני תורה ועבודה", התומכים בהישארותו של בן דהן בתפקיד בשל החשש שלהם ממינוי איש של ש"ס לתפקיד, כאשר בתווך נמצא ארגון "קולך". גם ארגון "אמונה"' קרא השבוע לראש הממשלה למנוע את הדחתו של בן דהאן

במכתב ששלח מנכ"ל נאמני תורה ועבודה, שמואל שטח, לראשי הסיעות הדתיות בכנסת הוא כתב כי "לפי פרסומים שונים נראה ששר המשפטים פרופ' יעקב נאמן, שנתמנה לתפקיד באמצעות מפלגת 'ישראל ביתנו' על מצע של ציונות, שוויוניות ופלורליזם, סגר על עסקה עם חצרות הרב אלישיב והרב עובדיה יוסף, לפיה יודח מנכ"ל בתי הדין הרבניים וימונו תשעה דיינים חדשים לבתי הדין האזוריים ושלושה דיינים חדשים לבית הדין הרבני הגדול,

 


חלקם מן המגזר החרדי הקיצוני. נראה כי השר נאמן והחרדים דורשים להדיחו ונאחזים בנימוק של הצורך ב'רענון בשירות הציבורי'".

עוד כתב שטח כי בארגונו חוששים שעל-פי סיכומים מוקדמים, כחלק מעסקה כוללת, "ייבחרו שבעה דיינים חרדים שהומלצו על ידי חצר הרב אלישיב והרב עובדיה יוסף, ורק שני דיינים מן הציונות הדתית ימונו לבתי הדין האזוריים. גם שני הדיינים הציוניים נבחרו בקפידה על-ידי החרדים כשהם פוסלים יוצאי צבא או מועמדים בעלי השכלה כללית. לבית הדין הרבני הגדול גיבשו החרדים והשר נאמן רשימת מועמדים שרובה דיינים חרדים מחמירים", כותב שטח.

בלשכתו של שר המשפטים אמרו בתגובה כי אין כל שחר לטענות: "אין לנו אחריות לתיאוריות הקונספירציה ומדובר באנשים אינטרסנטיים שאחראים להפצת הטענות". בהתייחס למינוי הדיינים נמסר כי כל השמות שיועלו לחברי הוועדה יידונו בלב פתוח ונפש חפצה.