קול קורא – רוצים להזיז משהו בחינוך הדתי?

 

 

 

אם אתם אנשי חינוך העובדים בחינוך הדתי, אם אתם אנשי חזון והגשמה,


אתם מוזמנים להציג פרויקט חינוכי בשלבי ביצוע ויישום.

 

לפרטים נוספים:  manhig.mechanech@gmail.com


*מלגה למתאימים*

 

הפרויקט מובל ע"י:  "נאמני תורה ועבודה", "קולך", "י"ב בחשוון" ו"מרכז הרצוג".

 

מסמך יסוד לתוכנית מנהיגות חינוכית דתית

 

רקע:

התוכנית למנהיגות חינוכית דתית הוקמה בשנת תשס"ט ביוזמת "נאמני תורה ועבודה" ובשותפות עם ארגונים נוספים: "קולך", "י"ב בחשוון" ו"מרכז הרצוג".
את התוכנית מלווים ארבעה אנשי חינוך מכל אירגון ורכזת.
מטרת התוכנית הינה ליצור מרחב להעצמת מחנכים/ות מובילים בחינוך הדתי, תוך דיון מחודש בהשקפת הציונות הדתית ומתוך עידוד של המחנכים/ות לעשייה חינוכית שתחולל שינוי והעצמה.
במהלך שנת תשס"ט התוכנית שמה דגש על גיבוש קבוצת מחנכים ומחנכות מהחינוך הדתי, בעלי יכולת הנהגה באמצעות פגישות בימי עיון ושבתות העשרה והעצמה, בהן לובנו סוגיות יסוד הנוגעות לליבת האתגרים החינוכיים של הציונות הדתית.
החיבור בין העמיתים, אשר הגיעו מכל רחבי הארץ, יצר רשת חברתית – מקצועית חשובה שהתפרסה הרבה מעבר למפגשים עצמם. החומר שהועבר שימש את העמיתים בעשייתם החינוכית השוטפת ובהרחבת השיח הדתי-ציבורי הקיים בסביבתם המקצועית, הקהילתית, והחינוכית.
מתוך הלמידה עם קבוצת העמיתים בשנת תשס"ט, הוגדר צורך למעבר לפסים מעשיים דרך יישום פרויקטים חינוכיים. המשאלה היתה לקבל סיוע, ליווי והנחייה על מנת שהדבר יהיה אפשרי. על כן יצאנו השנה ב "קול קורא" שמטרתו לקבץ גרעין של מנהיגים/ות- עמיתים/ות המיישמים/ות תוכניות בעלות משמעות חינוכית וחברתית ציונית רחבה בתחום החינוך הדתי.

 

 


"עוברים לעשייתה" – מטרות:

היעד של שלב זה הינו לעסוק בפרויקטים נבחרים אשר יצרו מעגלי השפעה רחבים בקרב הקהילה החינוכית והתלמידים של העמיתים, תוך העצמת יכולת המנהיגות והפרקטיקה של העמיתים/ות כיחידים וכקבוצה.
מטרת תוכנית "עוברים לעשייתה" מחזור תש"ע, היא לגייס מועמדים/ות אשר יציגו פרוייקטים חינוכיים בשלבי יישום. המשתתפים/ות ידרשו להשתתף בשלושה ימי עיון, שיעסקו בסוגיות חינוכיות ובהקניית כלים ליישום פרויקטים, לעבוד על יישום הפרויקט, תוך שהם/ן נהנים מסיוע וליווי של מנחים/ות ומומחים/יות בתחום.
ליישום מטרות התוכנית תופעל גם רשת חברתית שתעמוד לרשות המשתתפים כקבוצה בגוגל (googlegroups) אשר מטרתה לאפשר ייעוץ עמיתים גם בין המפגשים בימי העיון.
כמובן שהדיונים בתוך הקבוצה יהיו חסויים וכל חברי/ות הקבוצה כולל המנחים/ות וצוות ההיגוי המלווה את התוכנית מחוייבים/ות לחיסיון זה.

 

 

קריטריונים למועמד/ת

• עבודה בתחום החינוך
• כישורי ניהול, מנהיגות ויישום פרויקטים
• פרויקט מגובש
• התאמתו של הפרויקט לקידום יעדי ציונות דתית ברוח הארגונים
• רמת ההתכנות להוציא לפועל את הפרוייקט
• פניות לעסוק בפרוייקט וכן יכולת ליהנות מהאמצעים שהתוכנית מקצה [חניכה אינדוידואלית, הדרכת אנשי מקצוע ועמיתים].

 

טופס פנייה של מועמד/ת

1. אנא תאר/י בדף נפרד את הפרוייקט תוך התייחסות לנקודות הבאות:
א. חזון התוכנית
ב. מטרות התוכנית
ג. דרכי פעולה של התוכנית -אופני פעולה, לו"ז
ד. מדדי הצלחת התוכנית של התוכנית
ה. תקצוב התוכנית [אופציונאלי].


2. שאלון למועמד/ת

איך את/ה רואה את התפתחות תפקידיך בתחום החינוך? ____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
מהו החזון החינוכי שלך? _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
האם וכיצד התחלת לממש אותו? ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
תאר/י את הפרוייקט החינוכי? _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

באיזה שלב נמצא הפרוייקט כיום? __________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
מה את/ה מקווה להשיג מהתוכנית "עוברים לעשייתה"? _____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
תאר/י בקצרה איך הפכת את החזון שלך לפרוייקט ________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

• נא לצרף אל השאלון קו"ח ותאור קצר של הפרוייקט.
• אין לחרוג משני עמודים.
• את הטפסים יש להגיש עד ה- 4/3.